Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-07-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8375Piękny jubileusz pani Władysławy Pronobis

Ogłoszenie ogólne
2019-04-09

Piękny jubileusz pani Władysławy Pronobis
Setną rocznicę urodzin świętowała pani Władysława Pronobis z Jędrzejowa.

Zacna Jubilatka otrzymała wiele życzeń, gratulacji i usłyszała mnóstwo ciepłych słów.

W intencji pani Władysławy Pronobis została odprawiona msza dziękczynna w kościele parafialnym w Jędrzejowie. Było to bardzo uroczyste nabożeństwo, koncelebrowane przez pięciu kapłanów, podczas którego odczytano list gratulacyjny od biskupa Adama Ozimka.

Setna rocznica urodzin to wyjątkowe święto dla rodziny Jubilatki, o którym pamiętają władze gminy. Życzenia i gratulacje pani Władysławie Pronobis złożyli wicewójt Roman Kaczmarski oraz sekretarz Urzędu Gminy Małgorzata Sobieraj.
- Pani Władysławo, droga jubilatko. Mieliśmy wielką przyjemność wziąć udział we mszy dziękczynnej za piękne, długie lata życia. Chcę życzyć Pani zdrowia i wszystkiego najlepszego na kolejne. Myślę, że wszyscy razem możemy poświadczyć, że przeżyła Pani wiele trudnych i wspaniałych chwil i wychowała córki w pięknej wierze. Za to serdecznie Pani dziękujemy- zwrócił się do jubilatki wicewójt gminy Bodzechów, Roman Kaczmarski, który przekazał w dowód szacunki piękny bukiet kwiatów.

Sekretarz Urzędu Gminy Małgorzata Sobieraj odczytała list gratulacyjny od wójta Jerzego Murzyna.

- Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin. Sto lat, to czas który dla większości z nas, wydaje się nie do osiągniecia. Dane było Pani przeżyć cały wiek, doświadczając trudu i radości oraz być świadkiem wielu wspaniałych ale i tragicznych wydarzeń z historii Polski. Tak długie życie jest skarbnicą wiedzy i doświadczeń dla wielu pokoleń Polaków. W tym dniu życzę wyjątkowej Jubilatce spokoju, zdrowia na kolejne dni życia- odczytała sekretarz Małgorzata Sobieraj, która wręczyła dostojnej jubilatce ciepły koc.
Gratulacje również złożyła Beata Duda, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Św., w imieniu wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek życzenia przekazał Grzegorz Kazimierski, który także odczytał list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego.

Pani Władysława ma trzy córki, sześcioro wnucząt i gromadkę prawnucząt. Obecnie mieszka ze swoją najstarszą córką w Jędrzejowie, która jest jednocześnie przewodniczącą miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Druga z córek jest siostrą Zgromadzenia Urszulanek.

Jubileusz stu lat świętowali wspólnie rodzina, sąsiedzi, siostry zakonne ze Zgromadzenia Urszulanek, a pieśń przygotowaną specjalnie na tą okazję zaśpiewało KGW z Jędrzejowa.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny