STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-10-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
57290Cytobus ŚCO 5 lutego w Bodzechowie

Ogoszenie ogólne
2019-01-25

5 lutego (wtorek) w godzinach 10.00 – 16.00 cytobus witokrzyskiego Centrum Onkologii bdzie stacjonowa w Bodzechowie przy Orodku Zdrowia, ul. Szkolna 7. Zapraszamy mieszkanki Bodzechowa na bezpatnie badania cytologiczne do mobilnego gabinetu poonej CO. Dla kadej pani, ktra skorzysta z badania – praktyczne upominki przypominajce o profilaktyce, a w nagrod za najciekawsze haso profilaktyczne – sprzt AGD.
Cytologia jest badaniem bezbolesnym i bezpiecznym dla pacjentki. - Zachcam panie do tych bada, poniewa bd wykonywane przez wietnych specjalistw. Dysponujemy wasnym Zakadem Patologii Nowotworw z certyfikatem wiatowej Agencji Bada nad Rakiem, co jest gwarancj wysokiej jakoci diagnostyki – dodaje profesor Stanisaw Gd – dyrektor CO.

Z bezpatnej cytologii mog skorzysta mieszkanki wojewdztwa witokrzyskiego w wieku 25 - 59 lat, ktre nie wykonyway tego badania w cigu ostatnich 36 miesicy w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Kada pani, ktra wykona cytologi w ramach tego programu, otrzymuje kobiece upominki przypominajce o profilaktyce. Dla pa, ktre uo najciekawsze haso zachcajce do profilaktyki, czeka w nagrod sprzt AGD.

Rejestracja na badania pod numerem telefonu: 609 99 00 33.

Cytobus CO zosta skonstruowany w ramach projektu „By wiadom kobiet – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w regionie witokrzyskim”. W specjalistycznym pojedzie mieci si gabinet poonej, w ktrym znajduje si fotel ginekologiczny i niezbdne wyposaenie oraz wydzielona kabina higieny intymnej z bidetem i biec wod, eby pacjentka moga si rozebra i przygotowa do badania. Cytobus jest ogrzewany, klimatyzowany, wyposaony w wysuwany stopie uatwiajcy wejcie do gabinetu.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny