STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47094Sonda? rynku

Ogoszenie oglne
2019-01-04

Gmina Bodzechw zwraca si z zapytaniem o przedstawienie ceny wykonania operatw szacunkowych wycen nieruchomoci osb prywatnych w celu nabycia na rzecz Gminy Bodzechw pod pompownie ciekw w ramach projektu p.n. ”Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w aglomeracji Ostrowiec witokrzyski – etap III .

Nieruchomoci podlegajce wycenie:
1) dziaka nr ewidencyjny 102/1 o powierzchni 0,0080 ha pooona w miejscowoci Jdrzejw
2) dziaka nr ewidencyjny 264/2 o powierzchni 0,0086 ha pooona w miejscowoci Mikw
3) dziaka nr ewidencyjny 325/1 o powierzchni 0,0075 ha pooona w miejscowoci Mikw
4) dziaka nr ewidencyjny 251/1 o powierzchni 0,0077 ha pooona w miejscowoci Mikw
5) dziaki nr: 98/1 o powierzchni 0,0163 ha, 98/2 o powierzchni 0,0218 ha pooone w msc. Mikw
6) dziaka nr ewidencyjny 139/1 o powierzchni 0,0045 ha pooona w miejscowoci Mikw
7) dziaka nr ewidencyjny 678/8 o powierzchni 0,0133 ha pooona w miejscowoci Sud
8) dziaka nr ewidencyjny 821/43 o powierzchni 0,0098 ha pooona w miejscowoci Sud
9) dziaka nr ewidencyjny 148/1 o powierzchni 0,0132 ha pooona w msc. Mychw Kolonia
10) dziaka nr ewidencyjny 94/1 o powierzchni 0,0104 ha pooona w msc. Mychw Kolonia
11) dziaka nr ewidencyjny 169/1 o powierzchni 0,0089 ha pooona w miejscowoci Podszkodzie
12) dziaka nr ewidencyjny 196/9 o powierzchni 0,0149 ha pooona w miejscowoci Szyby
13) dziaka nr ewidencyjny 196/7 o powierzchni 0,0101 ha pooona w miejscowoci Szyby
14) dziaka nr ewidencyjny 575/3 o powierzchni 0,0031 ha pooona w miejscowoci Bodzechw
15) dziaka nr 396 o powierzchni 0,0100 ha pooona w miejscowoci Sarnwek Duy.
16) dziaka nr ewidencyjny 639/3 o powierzchni 0,0147 ha pooona w miejscowoci Sud
17) dziaka nr ewidencyjny 174/1 o pow. 0,0094 ha pooona w miejscowoci Mychw Kolonia

W przypadku zaistnienia potrzeby potwierdzenia aktualnoci wykonanych operatw szacunkowych, rzeczoznawcy majtkowi w okresie 12 miesicy od daty ich sporzdzenia, potwierdz ich aktualno bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wyceny nieruchomoci powinny by sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz standardami zawodowymi rzeczoznawcw majtkowych.
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamwienia: do 01.03.2019 r.

Propozycje cenowe oraz numer uprawnie zawodowych, numer: PESEL, REGON, NIP, a take numer decyzji o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, naley skada w zamknitych kopertach z dopiskiem „Propozycja cenowa na wykonanie wycen nieruchomoci osb prywatnych w celu nabycia na rzecz Gminy Bodzechw pod pompownie ciekw w ramach projektu p.n. ”Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w aglomeracji Ostrowiec witokrzyski – etap III ” do dnia 18.01.2019 r. do godziny 10.00 w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw, 27-400 Ostrowiec w., ul. Reja 10, pok. 12 – sekretariat.

Informacje dotyczce przedmiotu zamwienia mona uzyska w pokoju nr 20 lub tel. 41 265-38-38 wew. 39. Osoba prowadzca spraw: Radosaw Polak.Zastpca Wjta
in. Roman Kaczmarski


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny