Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1738ZSP w Szewnie i sukces w konkursie niepodległościowym

Ogłoszenie ogólne
2018-12-17

Duży sukces odnieśli uczniowie klasy 2b - Bartłomiej Rysiak i Mateusz Rychta, którzy wzięli udział w konkursie "Zaprojektuj Niepodległość" organizowanym przez Urząd Wojewódzki. Konkurs polegał na wykonaniu plakatu w wersji elektronicznej przy użyciu dowolnych programów komputerowych, a motywem przewodnim było ukazanie postaw patriotycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Nagrodzona praca ujęła jurorów dojrzałością, a jednocześnie dziecięcą szczerością.

Pomysł wykonawców również zasługiwał na uznanie. Chłopcy zostali wyróżnieni przez kapitułę konkursową i zdobyli 7 miejsce w drugim etapie konkursu (głosowanie online). Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyła Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek. Cała klasa 2b wraz z wychowawczynią Elżbietą Oszczypałą zostali zaproszeni na bezpłatną wycieczkę do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach. Dzięki interaktywnej wystawie uczniowie wyruszyli w ciekawą podróż do świata energii. Było to 1,5 godziny świetnej zabawy i nauki. Natomiast przygoda z projektem niepodległościowym na pewno zapadnie chłopcom ich kolegom w pamięci na długi czas.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny