Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2891VIII Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Szkolna Eurowizja”

Ogłoszenie ogólne
2018-12-11

Dnia 26 listopada 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie odbyła się VIII edycja Gminnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Szkolna Eurowizja” pod patronatem Wójta Gminy Bodzechów - Jerzego Murzyna. Tak jak w ubiegłym roku konkurs objął honorowym patronatem Świętokrzyski Kurator Oświaty. Do udziału zgłosiło się aż 21 uczestników ze wszystkich szkół podstawowych z gminy Bodzechów: Miłkowa, Szewny, Chmielowa, Sarnówka, Miłkowa, Bodzechowa oraz gimnazjum z Szewny i klasy gimnazjalnej z Bodzechowa. W tym roku wykonawcy występowali w trzech kategoriach: najmłodszej I - III klasy, starszej: IV - VI oraz najstarszej: VII – III gimnazjum. Publiczność mogła podziwiać solowe występy w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Konkurs i w tym roku cieszył się ogromną popularnością, wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani pod względem wokalnym i językowym. W czasie obrad Jury na uczestników czekał słodki poczęstunek.

Po długich obradach Jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:
Szkoła Podstawowa (klasy I-III):
I miejsce - Lilianna Czarnecka (Sarnówek)
II miejsce - Milena Błaszkiewicz (Bodzechów)
III miejsce - Izabela Wilczak (Chmielów)

(klasy IV- VI)
I miejsce - Blanka Trzcińska (Szewna)
II miejsce- Aleksandra Gurska (Bodzechów)
III miejsce- Sabrina Bocian (Sarnówek)

Klasy VII-VIII i III Gimnazjum
I miejsce- Patryk Salamon (Szewna)
II miejsce – Julia Warzycka (Bodzechów)
III miejsce- Katarzyna Kowalska (Szewna)

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk dyrektora szkoły Konrada Żelazowskiego pamiątkowe dyplomy oraz upominki, zaś finaliści nagrody, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Bodzechów oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki języków obcych z PSP w Bodzechowie: Joanna Budzeń, Aleksandra Maj, Elżbieta Teklak i Dorota Ziółkowska.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie i występy oraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny