Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1835Uczniowie z Bodzechowa z wizytą w banku

Ogłoszenie ogólne
2018-12-11

Dnia 27.11.2018r. odbyła się wycieczka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie zawodoznawcza klas VIII oraz 3 gimnazjum wraz z opiekunami: Elżbietą Teklak i Sylwią Zelgą do Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na kilka miesięcy przed wyborem kolejnego etapu edukacji uczniowie mieli okazję poznać zadania wykonywane przez bank i jego pracowników. Zaczynając odprowadzenia rachunków bankowych, lokat terminowych, wkładów oszczędnościowych, a kończąc na udzielaniu kredytów na działalność gospodarczą, kredytów konsumpcyjnych, preferencyjnych dla rolnictwa czy mieszkaniowych. Uczniowie zostali również zapoznani z krótką historią powstania Banku spółdzielczego w Polsce oraz lokalizacją placówek na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą Centrali w Warszawie działa na polskim rynku od 1992 roku, a zrzeszając 348 banków Spółdzielczych tworzy największe zrzeszenie banków Spółdzielczych w Polsce. Warto podkreślić, iż zarówno Bank BPS S.A., jak i zrzeszone banki Spółdzielcze opierają się wyłącznie na rodzimym kapitale oraz kultywują polski charakter.

Na koniec odbył się mini- konkurs z wiadomości dotyczących Banku Spółdzielczego, w którym nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli zdobywając różne gadżety bankowe.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzechowie, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują panu Prezesowi Zdzisławowi Szostakowi, pani Beacie Mozal oraz panu Witoldowi Podgajnemu i Joannie Cierpisz za wspaniale zorganizowaną wycieczkę w ostrowieckim oddziale Banku Spółdzielczego umożliwiającą naszej młodzieży poznanie zasad funkcjonowania banku i zakresu obowiązków jego pracowników, co z pewnością ułatwi wielu młodym ludziom wybór przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny