Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-08-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory uzupełniające

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7348Aktywny udział ZSP w Szewnie w projekcie Akademia Obywatelska 1918

Ogłoszenie ogólne
2018-11-05

Projekt, w który zaangażowała się szkoła wymagał wielu działań na kilku płaszczyznach. Rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, aby przez cały rok młodzież szkolna przygotowywała się do obchodów 100-lecia niepodległości. W ramach projektu odbywały się spotkania, warsztaty czy ćwiczenia on-line organizowane przez Akademię angażujące zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Szkolny zespół odpowiedzialny za projekt włączył do działania innych pedagogów, aby program zatoczył jak najszersze kręgi, również wśród społeczności lokalnej. W ciągu całego roku odbyły się liczne działania, których efektem były: wystawa plakatów o tematyce patriotycznej, przeprowadzenie turnieju „Kocham, Cię Polsko!”, przedstawienie o żołnierzach wyklętych autorstwa uczennicy Julii Żaczek, czynny udział w Akcji Żonkile, zorganizowanie wieczornicy patriotycznej oraz pikniku, udział uczniów w konkursie poezji i pieśni patriotycznej, szkolne spotkanie z żołnierzami oraz przeprowadzenie ankiety o historii Polski. Szkolne przedsięwzięcia zatytułowane „Niepodległość znaczy wolność”, zgodnie z założeniami projektu Akademii Obywatelskiej, zostały zwieńczone filmem, który przedstawiał przeprowadzone działania. Wysiłki kilkunastu osób zaangażowanych we wszystkie części programu zostały doceniane przez organizatorów Akademii Obywatelskiej. ZSP w Szewnie oprócz certyfikatu za udział w projekcie otrzymał nagrody rzeczowe w postaci map i gier o tematyce historycznej. Podczas uroczystej gali w Kielcach, w której uczestniczyła dyrektor szkoły, pani Małgorzata Turczyńska, szkolna koordynatorka działań pani Anna Stachurska oraz najbardziej zaangażowani uczniowie, Julia Żaczek i Paweł Jęczmień, wyświetlono film konkursowy, który dostępny jest także na stronie internetowej szkoły szewnasp.hekko.pl. Akcentem, który jednak pozostanie w szkole na wiele lat jest zasadzenie dwóch drzewek, świadków obchodów 100-lecia niepodległości, które od Samorządu Uczniowskiego otrzymały nazwy Wolność i Niepodległość. Uroczyste sadzenie drzewek odbyło się przy udziale uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. To jednak dopiero przednówek obchodów 100-lecia niepodległości w ZSP w Szewnie. Wszyscy uczniowie i nauczyciele skupiają swoje siły, aby w ten właściwy dzień, 11 listopada, móc przedstawić kolejne szerokie działania zwieńczone apelem niepodległościowym, z którego relacja z pewnością znajdzie się na łamach prasy.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny