Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2884Niezapomniane wrażenia uczniów ZSP w Szewnie z wycieczki do Sejmu

Ogłoszenie ogólne
2018-10-24

2 października uczniowie klasy 3a, 4c i 6a brały udział w wycieczce do Warszawy. Głównym celem podróży była wizyta w Sejmie RP. Dzieci powitał poseł Andrzej Kryj, który od pierwszej chwili nawiązał ciepły i serdeczny kontakt z grupą. Oprowadził uczniów po sejmowych obiektach znajdujących się na terenie kompleksu, gdzie wysłuchały wykładu dotyczącego historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Kolejnym punktem wycieczki była galeria Sali Posiedzeń Sejmu i okazja przysłuchiwania się obradom.

Uczniowie poczuli się jak prawdziwi parlamentarzyści i zadawali liczne pytania, na które bardzo chętnie odpowiadał poseł. W hallu głównym uczniowie zatrzymali się przed tablicą upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i tablicę upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. W Korytarzu Marszałkowskim, wycieczka natknęła się parlamentarzystów udzielających wywiadów do telewizji, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród dzieci. Oprócz wizyty w sejmie uczniowie odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza i przespacerowali się ulicami Warszawy. XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki zabrało podróżników do nieba, gdzie mogli podziwiać panoramę naszej wspaniałej stolicy. Podczas wycieczki opiekę nad grupą stanowiły panie Dorota Stępień-Zając, Renata Miśkiewicz, Renata Kwiatkowska oraz Katarzyna Bień.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny