Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1833Turniej piłkarski dla WiP

Ogłoszenie ogólne
2018-09-11

W miniony weekend na boisku w Przyborowiu odbył się turniej piłkarski pod patronatem Wójta Gminy Bodzechów Jerzego Murzyna. W zawodach wzięło udział pięć drużyn: Galacticos rocznik 2004 i rocznik 2007, Skarbka oraz dwie drużyny miejscowego WiP, złożone z zawodników mieszkających w Wólce Bodzechowskiej i Przyborowiu. Drużyny grały systemem każdy z każdym. Uzyskano następujące rezultaty:
Galacticos 2004 – Galacticos 2007 2:0
WiP 2 – Skarbka 2:1
WiP 1 – Galacticos 2004 1:0
Galacticos 2007 – Skarbka 4:1
WiP 2 – Galacticos 2007 6:0
Skarbka – WiP 1 1:3
WiP 1 – WiP 2 0:2
Galacticos 2004 – Skarbka 2:0
Galacticos 2007 – WiP 1 0:3
WiP 2 – Galacticos 2004 2:0
Ostatecznie na dwóch pierwszych miejscach znalazły się drużyny WiP. O zwycięstwie w całym turnieju zadecydowało bezpośrednie starcie, w którym 2:0 zwyciężył WiP 2.
Tabela:
1. WiP 2 4 12
2. WiP 1 4 9
3. Galacticos 2004 4 6
4. Galacticos 2007 4 3
5. Skarbka 4 0
Najlepszym strzelcem turnieju został Kacper Rybiński. Najlepszym zawodnikiem wybrano Jakuba Sobaszka, zaś bramkarzem Mikołaja Tkaczyka
Zwycięskie ekipy wystąpiły w składach:
WIP 1: Konrad Kaleta, Igor Kaleta, Bartosz Stępień, Roksana Stępień, Kacper Rybiński, Daniel Góra, Mateusz Matyka, Gabriel Lipka.
WiP 2: Hubert Ciździel, Kacper Rutkowski, Kacper Kaleta, Mikołaj Tkaczyk, Sandra Papierz, Jakub Rutkowski, Dawid Poniewierski.

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, medale i poczęstunek. Dwie najlepsze ekipy wezmą udział 16.09 w turnieju w Szewnie, który zostanie rozegrany przy sztucznym oświetleniu.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny