STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47127„Masz marzenia, inspiracje - do??cz do nas - b?dzie ?atwiej!”

Ogoszenie oglne
2018-07-06

Masz ambitne plany na przyszo? Chcesz zosta aktorem, tancerzem, piewakiem? A moe lubisz sport? Pragniesz pomaga innym? Chcesz by harcerzem? Ciekawi Ci arkana ortografii? Lubisz amigwki, rebusy, zagadki logiczne? Chcesz pozna przeszo regionu? Masz ambitne plany na przyszo? Jeli na ktre z postawionych pyta odpowiedziae twierdzco, docz do grona uczniw Publicznej Szkoy Podstawowej im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie!

Celem naszej szkoy jest przede wszystkim dbao o prawidowy rozwj ucznia oraz rozwijanie jego umiejtnoci i pasji.

Nowoczesna infrastruktura szkoy
We wrzeniu 2018 roku uczniowie rozpoczn nauk w wyremontowanym budynku posiadajcym bogato wyposaone pracownie przedmiotowe. Kada z sal wyposaona jest w tablic multimedialn z dostpem do Internetu oraz wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Do dyspozycji mionikw sportu s: wyremontowana sala gimnastyczna, hala sportowa, boisko wielofunkcyjne i stadion sportowy.
Nasza biblioteka szkolna moe si pochwali ksigozbiorem liczcym okoo 12 tys. Dzieci i modzie mog korzysta ze wietlicy szkolnej, w godzinach dostosowanych do oczekiwa rodzicw. Nowa baza gastronomiczna: kuchnia i stowka zapewni uczniom zdrowe i smaczne posiki (niadania i obiady), zgodne z normami ywieniowymi. Uczniowie mieszkajcy poza terenem Bodzechowa korzystaj z darmowych dowozw busami szkolnymi.

Stawiamy na jzyki
Nauka jzyka angielskiego prowadzona jest od klasy „0”. W klasach I i II uczniowie bd si uczy tego jzyka 4 godziny tygodniowo. Od IV klasy wprowadzamy drugi jzyk - niemiecki. Co roku organizujemy konkursy, w tym Gminny Konkurs Piosenki Obcojzycznej pod patronatem Wjta Gminy Bodzechw Pana Jerzego Murzyna. Prowadzimy korespondencj w ramach projektu e - Twinning, przygotowujemy przedstawienia teatralne, wykorzystujce znajomo jzykw obcych.
Realizujemy projekty i innowacje pedagogiczne
Szkoa zaangaowana jest w realizacj wielu projektw, dziki ktrym poszerzamy nasz ofert edukacyjn. Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajciach z matematyki, fizyki i przedsibiorczoci w ramach projektu: „Twoja wiedza - Twoja przyszo”. W tym roku szkolnym uczniowie PSP bior udzia w projekcie unijnym „Kompetencje kluczowe, to umiejtnoci nowe!”, uczc si i bawic na zajciach z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, informatyki, szachowych, przyrodniczych oraz koa naukowego z dowiadczeniami. Najmodsi ucz si programowania w ramach projektu „ProgramujeMY_kielecki”. W edukacji ekologicznej wykorzystywane s pomoce pozyskane w projekcie „Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej”. Odbywaj si dodatkowe zajcia sportowe w ramach projektw „Lekkoatletyka dla kadego”, „Dziecica pika rczna dla klas III”, „Umiem pywa”, „Mody badmintonista”.

Promujemy aktywny i zdrowy styl ycia
W szkole prnie dziaaj: Koo PCK oraz Klub „Wiewirka”, ktrych celem jest propagowanie wrd dzieci i modziey zasad zdrowego odywiania, aktywnego spdzania czasu wolnego, uwraliwienie na potrzeby innych, rozwijanie empatii. Realizujemy akcje i projekty: Olimpiada Promocji Zdrowia, „Odchudzam si zdrowo”, „Bieg po zdrowie”, „Czysta klasa”, Dzie Ziemi. Dbajc o waciwy rozwj modego organizujemy zawody sportowe, wyjcia na mecze piki rcznej, siatkowej, nonej. Dziki temu uczniowie poznaj tajniki kulturalnego kibicowania, zasad rywalizacji fair - play. Coroczn ofert szkoy jest organizacja wypoczynku letniego - w postaci pkolonii, ktre s bardzo wysoko oceniane w wojewdzkim konkursie „Pommy dzieciom spdzi szczliwie wakacje”.

Na szkoln nut
W szkole aktywnie dziaa chr szkolny, oraz zesp ludowy „Bawatki”, ktry dba o dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Wprowadzamy uczniw w magiczny wiat teatru organizujc wyjcia na rozmaite sztuki. Wsppracujemy z teatrami z Krakowa, Wrocawia, Poznania i Kielc. Szkoa w tym roku przystpia do I Konkursu Wiedzy o Teatrze - „Teatralna przygoda” z wielkim sukcesem - zdobywajc I miejsce. W bibliotece szkolnej przeprowadzane s konkursy czytelnicze oraz akcje np. „Caa Polska Czyta Dzieciom”.

Pamitamy o historii
Podejmujemy wiele dziaa przypominajcych wane wydarzenia historyczne: organizujemy szkolne konkursy o wybitnych Polakach, przygotowujemy akademie i apele z okazji wit narodowych, przystpilimy do Akademii Obywatelskiej z Kielc. Pamitamy take o naszej Maej Ojczynie, kultywujc m. in. pami o Bitwie pod Bodzechowem z czasw Powstania Styczniowego oraz Patronie naszej szkoy W. Stefaskim, ktremu zawdziczamy powstanie naszej placwki.

Kady z nas jest wolontariuszem
Szkolne Koo Wolontariusza, PCK i „Caritas” koordynuj takie dziaania jak: zbirka pienidzy z WOP, zabawek dla podopiecznych placwki „Nasz Dom” w Denkowie, organizacja jaseek dla podopiecznych DPS w Ostrowcu w., akcja „Szlachetna paczka”, koncerty charytatywne, program „Misiek Zdzisiek zbiera nakrtki”- pomagamy Kacperkowi choremu na mukowiscydoz.
I Ty moesz zosta harcerzem
W naszej szkole dziaaj: Gromada Zuchowa „Dzielne Iskierki” oraz Druyna Harcerska „Iskra”. Bra harcerska prowadzi wietlic i angauje si w rnorodne akcje. Uczestnictwo w tej organizacji to szkoa ycia, ktra uczy odpowiedzialnoci, zaradnoci, podejmowania decyzji, rozwija pasje i buduje trwae przyjanie.

Wsparcie pedagogiczno - psychologiczne
W szkole zatrudnieni s: pedagog, psycholog, tyflopedagog, surdopedagog oraz nauczyciele terapeuci, ktrzy wspieraj indywidualnie waciwy rozwj dziecka. Kadra pedagogiczna pozostaje do dyspozycji rodzicw, czemu su comiesiczne konsultacje i stay dostp do dziennika elektronicznego. Organizowane s liczne zajcia wyrwnawcze, korekcyjno - kompensacyjne i koa zainteresowa.

Budowanie maej ojczyzny
Szkoa wsppracuje ze spoecznoci lokaln, pielgnuje relacje z mieszkacami Bodzechowa, organizujc Pikniki Rodzinne, wigilie rodowiskowe, witeczny Kiermasz Boonarodzeniowy, Dzie Seniora, Dzie Babci i Dziadka, koncerty okolicznociowe, zajcia fitness, zajcia komputerowe dla seniorw czy spotkania z ciekawymi ludmi.

Nasi przyjaciele
Wspautorami naszych sukcesw s: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu w., Powiatowa Pastwowa Stra Poarna w Ostrowcu w., Ochotnicza Stra Poarna w Bodzechowie, Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej
w Bodzechowie, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie, wietlice rodowiskowe, Nadlenictwo Ostrowiec w., Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowcu w., Pastwowa Inspekcja Pracy Okrgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, Rejonowy Zarzd PCK, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowcu w., Chorgiew Kielecka Zwizku Harcerstwa Polskiego, Wojewdzka Biblioteka Pedagogiczna.

Z nami rozwiniesz skrzyda! Pomog Ci w tym nasi nauczyciele, dla ktrych praca jest pasj i dobr zabaw.
Zapraszamy Ci! Koniecznie do nas docz!
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej: zspbodzechow.superszkolna.pl


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny