STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46578Wjt Gminy Bodzechw serdecznie zaprasza na "Lato w Gminie Bodzechw"

Ogoszenie oglne
2018-06-08

Wjt Gminy Bodzechw serdecznie zaprasza do udziau w imprezach kulturalnych, festynach i piknikach:
Lato w Gminie Bodzechw

Imprezy
czerwiec 2018 Pikniki z okazji Dnia Dziecka w poszczeglnych miejscowociach w zalenoci od potrzeb zgaszanych przez spoeczno lokaln
16 czerwiec 2018 Noc witojaska w nad zalewem „Bilwka” Wlce Bodzechowskiej
17 czerwiec Rodzinny Festyn Letni z okazji Dnia Dziecka w Gromadzicach
22 czerwiec Piknik przy Kamieniu w Szewnie
1 lipiec Festyn „XI Letnie spotkania z folklorem” Wlka Bodzechowska
8 lipiec Piknik z okazji rozpoczcia wakacji przy wietlicy w Szybach
14 lipiec Letni festyn rodzinny przy wietlicy w Mychowie
15 lipiec Letni Festyn Ssiedzki w Denkwku
29 lipiec Festyn Sportowy w Sudole
12 sierpie Rekreacyjny Festyn Sportowo-Rodzinny w Bodzechowie
19 sierpie Doynki Wiejskie w Gromadzicach
2 wrzesie Doynki Gminne w Szwarszowicach
8 wrzesie Piknik Rekreacyjny w Nowej Dbowej Woli
9 wrzesie Rodzinny Festyn Integracyjny w Chmielowie
9 wrzesie Piknik Rodzinny w Mikowie
16 wrzesie wito Pieczonego Ziemniaka - Magonie

Ponadto oferujemy udzia w wakacyjnych turnieju sportowych o puchar Wjta Gminy Bodzechw oraz rnych rozgrywkach i turniejach sportowych.
• Zapraszamy rwnie do korzystania z ofert pkolonii w Szkoach.
• W ramach „LATA W GMINIE 2018” udostpniane bd dla mieszkacw obiekty wietlic wiejskich, bibliotek, boisk, placw sportowo-rekreacyjnych oraz innych miejsc uytecznoci publicznej po wczeniejszym uzgodnieniu z upowanionymi przedstawicielami Gminy Bodzechw.
• Przewiduje si moliwo modyfikacji zaplanowanych imprez w zalenoci od wynikych oczekiwa i okolicznoci.
• Szczegy poszczeglnych imprez bd publikowane na bieco.

Poniej szczegy.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny