STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46428Turniej wiedzy po?arniczej "M?odzie? Zapobiega Po?arom" - eliminacje gminne 2009 r

Ogoszenie kulturalne
2009-03-10

10 marca 2009 roku Publiczna Szkoa Podstawowa w Sarnwku gocia reprezentacje wszystkich szk z terenu Gminy Bodzechw na eliminacjach gminnych Turnieju Wiedzy Poarniczej .Konkurs odbywa si w dwch kategoriach - dla szk podstawowych i dla gimnazjw. Wszyscy zawodnicy zmagali si w pierwszym etapie z 30 pytaniami testu przygotowanego przez kapitana Pawa Jopa z Komendy Stray Powiatowej w Ostrowcu. Nastpnie odby si drugi etap turnieju, w ktrym naleao odpowiedzie na 5 pyta. Po dokonaniu oceny prac i odpowiedzi Komisja w skadzie:
1/ kapitan Pawe Jop- Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Ostrowcu
2/Wadysawa wik – Przewodniczca Rady Gminy Bodzechw
3/Magorzata Sobieraj – Sekretarz Gminy
4/druh Wojciech Fudale- Prezes Zarzdu Gminnego OSP
5/druh Jan Kisiel – Komendant Gminny
Wyonia zwycizcw z poszczeglnych kategorii.
W wyniku rozgrywek finaowych kolejno zajtych miejsc przedstawia si nastpujco:

I. Grupa - szk podstawowych:
1 miejsce – Bartomiej Dymanowski – Publiczna Szkoa Podstawowa w Szwarszowicach
2 miejsce – Izabela Stpie – Publiczna Szkoa Podstawowa w Szewnie
3 miejsce – Damian Gobko – Publiczna Szkoa Podstawowa w Mikowie

II Grupa – gimnazjalna:
1 miejsce Micha Stpie – Publiczne Gimnazjum w Szewnie
2 miejsce Sawomir Opaka – Publiczne Gimnazjum w Bodzechowie
3 miejsce Marcin Kucharski – Publiczne Gimnazjum w Bodzechowie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zwycizcom yczymy sukcesw w dalszych etapach.

Biorcy udzia w konkursie otrzymali pamitkowe dyplomy i upominki, a zwycizcy nagrody ufundowane przez Pana Jerzego Murzyna – Wjta Gminy Bodzechw. Kady z uczestnikw zosta poczstowany przygotowanym przez Szko smacznym poczstunkiem.

Wicej zdj w galerii
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny