Notice: Undefined index: artykul in /home/ugb/public_html/caly_art/index.php on line 6

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/ugb/public_html/funkcje/index.php on line 6
Urz±d Gminy Bodzechów - Oficjalny serwis informacyjny

Notice: Undefined index: x in /home/ugb/public_html/funkcje/index.php on line 84
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9071


Notice: Undefined offset: 4 in /home/ugb/public_html/caly_art/index.php on line 62


V Marsz Katy?ski w Kielcach

Ogoszenie oglne
2018-04-10

Delegatura Instytutu Pamici Narodowej w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyska” zapraszaj modzie szkoln, w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00,
do udziau w V Marszu Katyskim w Kielcach.

Marsz rozpocznie si o godzinie 12.00, wyruszy z ulicy Sienkiewicza (na wysokoci Best Western Grand Hotelu). Trasa przebiega bdzie ulicami Sienkiewicza, Du, Jana Pawa II i ciegiennego do Cmentarza Partyzanckiego, a nastpnie ulicami Sotysiaka „Barabasza”
i Gagarina na Skwer Pamici Ofiar Katynia. Po drodze zaplanowany zosta przystanek przy Pomniku Katyskim oraz Pomniku Sybirakw – ulica Sotysiaka „Barabasza” – gdzie zoone zostan kwiaty i znicze.

Pochd, utworzony przez czonkw grup rekonstrukcyjnych oraz modzie szkoln
w historycznych mundurach polskich oficerw oraz pilnujcych ich funkcjonariuszy NKWD, w milczeniu przejdzie ulicami Kielc na Skwer Pamici Ofiar Katynia. Marsz jest jedn
z inicjatyw organizowanych dla upamitnienia oficerw Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz policji pomordowanych przez sowietw w 1940 r.

Osob do kontaktu w tej sprawie jest Leszek Bukowski, tel. 600001 106. Adres e-mail do zgaszania udziau zorganizowanych grup szkolnych: przystanek.kielce@ipn.gov.pl
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny