Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
296Wyłożone zostały spisy inwentaryzacyjne komunalizowanego mienia państwowego

Ogłoszenie ogólne
2018-03-28

OGŁOSZENIE

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego
Gminy Bodzechów

na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

podaje do wiadomości,

że w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. M. Reja 10 wyłożony został spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia państwowego, obejmujący nieruchomości położone w obrębie Jędrzejów, stanowiące w terenie drogi, szczegółowo opisane w karcie nr 165.

Z ustaleniami zawartymi w spisie można się zapoznać oraz składać wnioski w okresie od 28 marca 2018r. do 27 kwietnia 2018r. w godzinach 7-15, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych.


Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY BODZECHÓW

ROMAN KACZMARSKIOGŁOSZENIE

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego
Gminy Bodzechów

na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

podaje do wiadomości,

że w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. M. Reja 10 wyłożony został spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia państwowego, obejmujący nieruchomości położone w obrębie Broniszowice, stanowiące w terenie drogi, szczegółowo opisane w karcie nr 157.

Z ustaleniami zawartymi w spisie można się zapoznać oraz składać wnioski w okresie od 04 października 2017r. do 06 listopada 2017r. w godzinach 7-15, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych.


Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY BODZECHÓWROMAN KACZMARSKIOGŁOSZENIE

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego
Gminy Bodzechów

na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

podaje do wiadomości,

że w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. M. Reja 10 wyłożony został spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia państwowego, obejmujący nieruchomości położone w obrębie Mychów Kolonia, stanowiące w terenie drogi, szczegółowo opisane w karcie nr 156.

Z ustaleniami zawartymi w spisie można się zapoznać oraz składać wnioski w okresie od 04 października 2017r. do 06 listopada 2017r. w godzinach 7-15, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych.


Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY BODZECHÓW

ROMAN KACZMARSKIOGŁOSZENIE

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego
Gminy Bodzechów

na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

podaje do wiadomości,

że w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. M. Reja 10 wyłożony został spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia państwowego, obejmujący nieruchomości położone w obrębie Nowa Dębowa Wola, stanowiące w terenie drogi, szczegółowo opisane w karcie nr 155.

Z ustaleniami zawartymi w spisie można się zapoznać oraz składać wnioski w okresie od 04 października 2017r. do 06 listopada 2017r. w godzinach 7-15, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych.


Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY BODZECHÓW

ROMAN KACZMARSKIOGŁOSZENIE

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego
Gminy Bodzechów

na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

podaje do wiadomości,

że w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. M. Reja 10 wyłożony został spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia państwowego, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie Bodzechów, stanowiącą w terenie drogę, szczegółowo opisaną w karcie nr 151.

Z ustaleniami zawartymi w spisie można się zapoznać oraz składać wnioski w okresie od 04 października 2017r. do 06 listopada 2017r. w godzinach 7-15, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych.


Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY BODZECHÓW

ROMAN KACZMARSKIOGŁOSZENIE

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego
Gminy Bodzechów

na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

podaje do wiadomości,

że w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. M. Reja 10 wyłożony został spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia państwowego, obejmujący nieruchomości położone w obrębie Mirkowice, stanowiące w terenie drogi, szczegółowo opisane w karcie nr 152.

Z ustaleniami zawartymi w spisie można się zapoznać oraz składać wnioski w okresie od 04 października 2017r. do 06 listopada 2017r. w godzinach 7-15, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych.


Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY BODZECHÓW

ROMAN KACZMARSKIOGŁOSZENIE

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego
Gminy Bodzechów

na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

podaje do wiadomości,

że w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. M. Reja 10 wyłożony został spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia państwowego, obejmujący nieruchomości położone w obrębie Mychów, stanowiące w terenie drogi, szczegółowo opisane w karcie nr 158.

Z ustaleniami zawartymi w spisie można się zapoznać oraz składać wnioski w okresie od 04 października 2017r. do 06 listopada 2017r. w godzinach 7-15, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych.


Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY BODZECHÓW

ROMAN KACZMARSKIOGŁOSZENIE

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego
Gminy Bodzechów

na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

podaje do wiadomości,

że w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. M. Reja 10 wyłożony został spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia państwowego, obejmujący nieruchomości położone w obrębie Magonie, szczegółowo opisane w karcie nr 153.

Z ustaleniami zawartymi w spisie można się zapoznać oraz składać wnioski w okresie od 04 października 2017r. do 06 listopada 2017r. w godzinach 7-15, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych.


Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY BODZECHÓW

ROMAN KACZMARSKI


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny