STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47151Z ORTOGRAFI? ZA PAN BRAT

Ogoszenie kulturalne
2009-03-06

W pitek 6 lutego 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. W. Stefaskiego w Bodzechowie odby si kolejny ju Gminny Konkurs Ortograficzny pod patronatem Pana Wjta Gminy Bodzechw – Jerzego Murzyna. Uroczystego otwarcia dokona dyrektor szkoy Jerzy Grzdziel, witajc serdecznie wszystkich uczestnikw i nauczycieli – opiekunw. W tym roku do konkursu przystpio 33 uczniw z szeciu szk gminnych. O tytu „Mistrza Ortografii 2009” rywalizowao 17 uczniw klas IV – VI. PSP w Mikowie reprezentowali: Marta Cieszkowska i Damian Gobko; PSP w Chmielowie - Magdalena Kowalska, Klaudia Grabowska, Przemysaw Dwojak; PSP w Sarnwku – Dominika Mokoajczyk, Magdalena Tracz; PSP w Szewnie – Maria Janicka, Zofia Marzec, Micha lusarz, Marcin Wicek; PSP w Szwarszowicach – Bartosz Kaczmarczyk, Bartosz Robczewski; PSP w Bodzechowie – Dominika Czuba, Piotr Kiszka, Aleksandra Wjs i Marta Zamiela. Komisja konkursowa wyonia laureatw:

I miejsce i tytu „Mistrza Ortografii 2009” – Marcin Wicek (PSP Szewna)
II miejsce – Aleksandra Wjs (PSP Bodzechw)
III miejsce – Damian Gobko (PSP Mikw) Dominika Mikoajczyk (PSP Sarnwek)

O tytu „Maego Mistrza Ortografii 2009” walczyo 16 uczniw z klas II – III. PSP w Chmielowie reprezentowali - Sylwia Dero, Ilona Pawowska, Mateusz elaszczyk; PSP w Mikowie – Pawe Banaczek, Katarzyna Gral; PSP w Sarnwku – Jakub Maj, Diana Sowik, Matylda Tracz; PSP w Szewnie – Paulina Bk, Krystian Mikla, Karolina Ralska, Oliwia Siek; PSP w Bodzechowie – Igor Koodziej, Marta Ambroziska, Daria Kwiatkowska, Klaudia Siemieniuch. Komisja konkursowa wyonia laureatw:

„May Mistrz Ortografii 2009” czyli I miejsce – Klaudia Siemieniuch (PSP Bodzechw”
II miejsce – Marta Ambroziska (PSP Bodzechw)
III miejsce – Ilona Pawowska (PSP Chmielw).

Laureaci wszyscy uczestnicy tegorocznego konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ksikowe ufundowane przez pana wjta, Jerzego Murzyna a wrczya je pani Sylwia Masternak – Kierownik Wydziau Owiaty.

Organizatorzy dzikuj wszystkim nauczycielom, ktrzy przygotowywali uczniw do konkursu, tym bardziej, e poziom wiedzy ortograficznej uczestnikw z roku na rok jest coraz wyszy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny