Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15773Huczne Obchody Dnia Kobiet w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach.

Ogoszenie oglne
2018-03-19

Uczniowie Publicznej Szkoy Podstawowej w Szwarszowicach zorganizowali seri pokazw tanecznych oraz wystpw dla uczczenia wita kobiet. Przedstawiciele kadej z klas prezentowali swoje umiejtnoci przed rodzicami, gronem pedagogicznym, przedstawicielami Gminy, a take mieszkacami Szwarszowic.

Uroczystoci rozpocz wjt Gminy Bodzechw Jerzy Murzyn oraz radny ze Szwarszowic Zbigniew Dbrowski. Panowie zoyli wszystkim zgromadzonym na sali kobietom najserdeczniejsze yczenia z okazji ich wita, a nastpnie Pani Prezes Marzena Wilczyska po przywitaniu goci, oddaa gos uczniom. Jako pierwsze wystpiy dzieci z przedszkola. Nastpnie przedstawiciele starszych klas zaprezentowali swoje ukady taneczno – gimnastyczne oraz wokalne do wybranych utworw muzycznych. Warto rwnie wspomnie o wietnie wykonanej choreografii przygotowanej przez klasy drug i trzeci, ktre w swoim pokazie wykorzystay ciekawe kombinacje piramid. Dodatkow atrakcj byy kabarety, ktre w komiczny sposb poruszyy tematyk odchudzania kobiet. Niesamowita atmosfera towarzyszca wystpom udzielia si rwnie publicznoci, ktra wtrowaa licznymi oklaskami. Widowisko uczniw zrobio na wszystkich piorunujce wraenie.

Duym zaskoczeniem okaza si pokaz taneczno-gimnastyczny, poprzedzony skeczem nauczycielek szwarszowickiej szkoy. Panie: Magdalena liwka, Katarzyna Grys, Iwona Kaczor, Agnieszka Haczyk oraz Daria Borowska w formie groteski pokazay jak, z ich punktu widzenia, wyglda lekcja wychowania fizycznego.

Na zakoczenie, samorzd szkolny obdarowa kobiety kwiatkiem, a zaproszeni gocie mogli kontynuowa spotkanie przy symbolicznym kawaku ciasta i kawie.

Organizatorzy imprezy pragn serdecznie podzikowa wszystkim zaproszonym gociom za przybycie, a rozgoni Radia Ostrowiec za wsparcie podczas promocji Dnia Kobiet w PSP w Szwarszowicach.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny