Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13519Na sportowo w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2018-03-19

W Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie rozegrano Turniej Siatkwki o Puchar Wjta Gminy Bodzechw. W turnieju wziy udzia cztery druyny: Lenicy, Adi – Met Bodzechw, Druyna Gadeta i Bodzechw Team. Druyny gray systemem kady z kadym.

I Miejsce - druyna Adi –Met Bodzechw
II Miejsce- Druyna Gadeta
III Miejsce - Bodzechw Team
IV Miejsce – Lenicy

Wyniki poszczeglnych spotka:

Bodzechw Team- Lenicy 14-21, 21-17, 15-11
2-1
Druyna Gadeta- Adi - Met Bodzechw 20-22,
21-11, 10-15 1-2

Bodzechw Team-Adi - Met Bodzechw 17-21,
17-21 0-2

Druyna Gadeta- Lenicy 21-11, 21-13 2-0

Adi Met Bodzechw- Lenicy 21-16, 21-13 2-0

Druyna Gadeta- Bodzechw Team 21-08, 21-19
2-0

Skady druyn

Lenicy: Pawelec Maciej, Podsiado Adam, Sawicki Piotr, Piasecki Robert, Wiewira Waldemar, Bugajski Jarosaw

Druyna Gadeta: Koodziej Iwona, Kowalczyk ukasz, Szwagierczak Tomasz, Kiszka Piotr, Kolasa ukasz

Bodzechw Team: Kaczmarska Monika, Kowalczyk Jarosaw, Jareski Jarosaw, Lisek Mateusz, Selwarowicz Dawid, Gromek Marcin

Adi –Met Bodzechw: Motyka Joanna, Dbicki Adrian, Winios Arkadiusz, Kunysz Grzegorz, Zieliski Rafa

Cay Turniej sta na wysokim poziomie sportowym. Pamitkowe medale wrczyli Dyrektor PSP Bodzechw Konrad elazowski i Radny Gminy Bodzechw Wiesaw Cisek, reprezentujc tym samym Pana Wjta Jerzego Murzyna. Celem imprezy sportowej byo propagowanie aktywnego i sportowego stylu spdzania wolnego czasu i propagowania gry w siatkwk w kadym wieku.

Organizatorami turnieju by Dyrektor PSP Bodzechw Konrad elazowski i nauczyciele wychowania fizycznego Tomasz Szwagierczak i Grzegorz Kunysz.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny