Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
12953Ferie zimowe w ?wietlicy Wiejskiej w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2018-03-19

Ferie zimowe w wietlicy Wiejskiej w Bodzechowie upyny w wesoej atmosferze …..Dzieci i modzie z Bodzechowa , Godzielina i okolic moga spdza aktywnie kady dzie ferii zimowych. Na zmarznitych buziach modszych dzieciakw byo wida zadowolenie podczas rywalizacji w „ Mini konkursie wiedzy o bajkach i baniach” , ktry odby si w pierwszym tygodniu ferii zimowych i zakoczy si konkursem plastycznym.

22 lutego br. w naszej wietlicy pojawili si aktorzy krakowskiego Studia Maych Form teatralnych Art Re. Wystpili przed nasz publicznoci z przedstawieniem pt. „Kaczka Cudaczka” . Niesforna i zwariowana bohaterka, pena szalonych pomysw i dna niezwykych przygd od razu zaskarbia sobie sympati dzieciakw . Starsze i modsze dzieci z umiechem na ustach ledziy perypetie Kaczki , ktra szukajc sposobu na pozbycie si blu brzucha spowodowanego nadmiarem sodyczy szuka najdziwniejszych rozwiza . Jak zawsze dzieciaki miay szans bra czynny udzia w przedstawieniu (taczyy w keczku i odpowiaday na pytania bohaterw) . Dzikujemy za wspania zabaw i ju nie moemy si doczeka kolejnej wizyty . Ciekawe czyje losy zobaczymy nastpnym razem.

Mionicy gry w tenisa stoowego ustalili list uczestnikw turnieju tenisowego , ktry odby si na zakoczenie ferii zimowych 24 lutego w dwch grupach wiekowych. W grupie starszej wzio udzia 14 osb , a w grupie modszej 6 osb . Mistrzowie zmaga tenisowych otrzymali nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy turnieju sodycze.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny