Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
12928„Otwarte serca” w ZSP w Szewnie

Ogoszenie oglne
2018-03-12

W ZSP w Szewnie od dwch lat dziaa koo wolontariatu, ktre ju pomogo dzieciom i zwierztom organizujc zbirki funduszy. Teraz nadarzya si okazja, aby wczy si w akcj midzynarodow, ktra miaa na celu pomoc choremu Olesiowi, polskiemu chopcu z Ukrainy.

Wolontariusze postanowili wczy si poprzez sprzeda domowych ciasteczek podczas akcji charytatywnej w ostrowieckiej Etiudzie. Stoisko z wypiekami szybko pustoszao dziki ludziom dobrej woli, ktrzy uczestniczyli w koncercie i aukcji. W akcj pomocy zaangaowali si uczniowie Natalia Zdyb, Oliwia Turbakiewicz, Igor Szloser, Katarzyna Baraska oraz Patrycja Juzal, ktrzy starali si, aby jak najwicej pienidzy wpado do puszki. Jednak to zaangaowanie rodzicw pozwolio tak naprawd na realizacj tego przedsiwzicia. Pyszne ciasteczka wraz z dziemi upieky pani Marta Mickewicz-Moko, pani Magorzata agowska, pani Joanna Turbakiewicz, pani Katarzyna Zdyb, pani Ewa Baraska, pani Jowita Szloser, pani Agnieszka Ronduda, pani Beata Juzal, pani Renata Suswa, pani Agnieszka Zieliska-Opaa oraz pani Karolina Cwojdrak. Opiekunki koa wolontariatu „Otwarte serca”, pani Dorota Stpi-Zajc i Karina Wjcik dzikujc ucznim podkrelay jak bardzo wane jest wsparcie rodzicw podczas akcji charytatywnych, bez nich nie udaoby si osign zaoonego celu.

Cieszy rwnie fakt, e uczniowie niesamowicie zaangaowali si w pomoc i s chtni do dalszej wsppracy.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny