Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15717I Samorz?dowy Turniej Badmintona o Puchar So?tysa Wsi Bodzechw - Piotra Zajdy

Ogoszenie oglne
2018-03-12

Wszyscy wiemy, e sport to zdrowie, a przy tym moe to by wietna zabawa i przyjemny sposb spdzenia zimowego wieczoru. Przekonali si o tym uczestnicy I Samorzdowego Turnieju Badmintona o Puchar Sotysa Wsi Bodzechw - Piotra Zajdy, ktry odby si 2 marca 2018 roku na hali sportowej Publicznej Szkoy Podstawowej im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie. W zmaganiach turniejowych wzio udzia 22 pracownikw Urzdu Gminy, Ochotniczych Stray Poarnych i szk z terenu Gminy Bodzechw oraz mielowa.

Po otwarciu turnieju przez wjta Jerzego Murzyna przystpiono do rozgrywek, ktre odbyway si w czterech kategoriach: pracownicy samorzdowi - kobiety, pracownicy samorzdowi - mczyni, nauczyciele wychowania fizycznego - kobiety, nauczyciele wychowania fizycznego – mczyni. Mecze odbyway si w systemie kady z kadym.

Ostatecznie miejsca na podium zajli:
Pracownicy samorzdowi - kobiety:
I miejsce - Aneta Roek
II miejsce - Sylwia Masternak
III miejsce - Izabela Wesoowska
Pracownicy samorzdowi - mczyni:
I miejsce - Krzysztof Fulara
II miejsce - Robert Burda
III miejsce - Andrzej Szczeniak
Nauczyciele wychowania fizycznego - kobiety:
I miejsce - Agnieszka Pietrzykowska
II miejsce - Magorzata Duda
III miejsce - Daria Borowska
Nauczyciele wychowania fizycznego - mczyni:
I miejsce - Grzegorz Kunysz
II miejsce - Dariusz Pitka
III miejsce - Tomasz Szwagierczak

Zwycizcy otrzymali z rk sotysa Piotra Zajdy oraz dyrektora szkoy Konrada elazowskiego medale i puchary, a wszyscy uczestnicy pamitkowe medale.

Turniej zosta zorganizowany przy wsparciu wjta Gminy Bodzechw Jerzego Murzyna, dyrektora PSP w Bodzechowie Konrada elazowskiego, nauczycieli Tomasza Szwagierczaka, Grzegorza Kunysza, Wioletty Winiewskiej, Renaty Rolak, Magorzaty Dudy oraz pracownikw PSP w Bodzechowie. Wszyscy uczestnicy wyrazili nadziej, e impreza ta wpisze si w coroczny kalendarz zawodw sportowych Gminy Bodzechw.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny