STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46413Je?li ferie, to tylko ze stra?akami

Ogoszenie kulturalne
2009-02-27

Radosne i ciekawe ferie przeyli uczniowie Szkoy Podstawowej w Szewnie, ktrzy dziki Ochotniczej Stray Poarnej w Gromadzicach mogli spdzi je na wsplnych zabawach wraz ze swoimi szkolnymi kolegami i opiekunami. Projekt ten by realizacj konkursu pod nazw „ Poyteczne ferie 2009” ogoszonego przez Fundacje Wspomagania Wsi. Ju po raz drugi straacy przekazali szkole dotacj w wysokoci 2000 z, dziki ktrej moliwe byo zorganizowanie cyklu rnego rodzaju zaj edukacyjnych. Podczas ich realizacji uczniowie przebywali nie tylko w szkole, ale take poza ni, urozmaicajc w ten sposb swj wolny czas.

Realizacja projektu rozpocza si od spotkania z policjantem, ktry wygosi prelekcj na temat niebezpieczestw zwizanych z zabawami zimowymi. Zakoczyo si ono wsplnym ustaleniem regulaminu pt. „ Bezpieczne ferie”. Wyjcie na basen stanowio kolejn atrakcj ferii, dzieci wykonay take prezentacj multimedialn „Wizytwka mojej przyszoci”. Nastpnym punktem cyklu edukacyjnego bya wycieczka do Muzeum Historyczno -Archeologicznego na wystaw „ Krzemie, wgiel, sl” zakoczona wspln zabaw przy ognisku oraz pieczeniem kiebasek. Nie obyo si rwnie bez zaj sportowych, podczas ktrych rozegrano mecze na hali sportowej. Ponadto ferie stay si dla uczestnikw okazj do utrwalania i powtarzania nabytej ju wiedzy poprzez rozmaite zabawy ortograficzne, wiczenia umiejtnoci czytania, pisania oraz rozumowania. Ogromn atrakcj okazay si zajcia z origami, a take dzie powicony historii mody.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny