Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1004W krainie bajek, baśni i nowości wydawniczych

Ogłoszenie ogólne
2018-01-23

Dzięki dotacji na zakup nowości wydawniczych w roku 2017 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie powiększyła księgozbiór o 116 pozycji książkowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Każdy z czytelników może znaleźć książkę dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zapotrzebowaniem czytelniczym.

Zakupione zostały książki dla dorosłych z dziedziny literatury pięknej, dla dzieci i młodzieży, a także literatura popularno-naukowa. W kryterium doboru literatury Biblioteka sugeruje się zapotrzebowaniem naszej lokalnej społeczności.

Nowości wydawnicze Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie upowszechniła także w Niepublicznym Przedszkolu „Jaś i Małgosia” w Bodzechowie. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały ciekawych baśni i wierszy. Podczas spotkania usłyszeć mogły fragmenty takich książek jak: „Najpiękniejsze opowieści przedszkolaka” Agnieszki Antosiewicz, „Zły humorek” Doroty Gellner”, „Przygody św. Mikołaja” Joanny Krzyżanek, „Cudowne baśnie” pod redakcją Zbigniewa Wery oraz „Przygody jeża Szymona” Urszuli Sieńkowskiej – Cioch. Wrażenia płynące z ciekawej książki wpływają na wszechstronny rozwój najmłodszych, pobudzają wyobraźnię i zwiększają wrażliwość. Wszystkich czytelników Biblioteka zachęca do odwiedzania i korzystania ze swoich zbiorów, a szczególnie do wypożyczania nowości wydawniczych.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny