Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
749W krainie bajek, baśni i nowości wydawniczych

Ogłoszenie ogólne
2018-01-23

Dzięki dotacji na zakup nowości wydawniczych w roku 2017 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie powiększyła księgozbiór o 116 pozycji książkowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Każdy z czytelników może znaleźć książkę dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zapotrzebowaniem czytelniczym.

Zakupione zostały książki dla dorosłych z dziedziny literatury pięknej, dla dzieci i młodzieży, a także literatura popularno-naukowa. W kryterium doboru literatury Biblioteka sugeruje się zapotrzebowaniem naszej lokalnej społeczności.

Nowości wydawnicze Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie upowszechniła także w Niepublicznym Przedszkolu „Jaś i Małgosia” w Bodzechowie. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały ciekawych baśni i wierszy. Podczas spotkania usłyszeć mogły fragmenty takich książek jak: „Najpiękniejsze opowieści przedszkolaka” Agnieszki Antosiewicz, „Zły humorek” Doroty Gellner”, „Przygody św. Mikołaja” Joanny Krzyżanek, „Cudowne baśnie” pod redakcją Zbigniewa Wery oraz „Przygody jeża Szymona” Urszuli Sieńkowskiej – Cioch. Wrażenia płynące z ciekawej książki wpływają na wszechstronny rozwój najmłodszych, pobudzają wyobraźnię i zwiększają wrażliwość. Wszystkich czytelników Biblioteka zachęca do odwiedzania i korzystania ze swoich zbiorów, a szczególnie do wypożyczania nowości wydawniczych.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny