Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
653Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w ZSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2018-01-23

Tradycją w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie stał się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W tym roku odbyła się już XIII edycja. Do rywalizacji stanęło 14 uczestników w 4 kategoriach. Kolędy i pastorałki przygotowane przez wokalistów wyciskały łzy wzruszenia i wprowadziły wszystkich zgromadzonych w świąteczny nastrój. Trenerki wokalistów nie kryły dumy ze swoich podopiecznych, a publiczność nie szczędziła oklasków, ponieważ soliści prezentowali bardzo wysoki poziom. Skład jury nie miał jednak wątpliwości co do ostatecznego werdyktu. Zasiedli w nim bowiem profesjonalni muzycy i doświadczeni wokaliści, czyli zespół „Master Team” w składzie Robert Nowak, Dariusz Czuba oraz Krzysztof Fulara, który jako sołtys wsi Szewna wspiera szkołę podczas imprez i uroczystości. Dyrekcja szkoły ufundowała dla uczestników nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy. A oto jak rozłożyły się wyniki w poszczególnych kategoriach. Klasy 1-2: I miejsce Lilianna Czarnecka (ZSP w Sarnówku), II miejsce Szymon Kosiela (ZSP w Szewnie). Klasy 3-4: I miejsce Aleksandra Gurska (PSP w Bodzechowie, II miejsce Julia Salamon (ZSP w Szewnie), III miejsce Maria Oględzińska (PSP w Szwarszowicach), wyróżnienia otrzymały Amelia Majewska (ZSP w Sarnówku) oraz Julia Krężał (PSP w Chmielowie). Klasy 5-6: I miejsce Natalia Adamska (PSP W Chmielowie), II miejsce Kamila Błaszkiewicz (PSP w Bodzechowie), III miejsce Natalia Różalska (ZSP w Szewnie), wyróżnienie otrzymał Wiktor Ręczek (PSP w Szwarszowicach). Klasy VII: I miejsce Justyna Jedlikowska (ZSP w Szewnie), II miejsce Karolina Starachowska (PSP w Chmielowie), III miejsce Klaudia Rutkowska (PSP w Szwarszowicach).

Przegląd miał jednak szerszy przebieg, ponieważ oprócz poczęstunku zorganizowanego przez szkołę, jury zaszczyciło wszystkich koncertem. Zespół „Master Team” zaprezentował świąteczną odsłonę repertuaru, przy którym wszyscy doskonale się bawili. Dyrektor szkoły w Szewnie, pani Małgorzata Turczyńska, dziękując uczestnikom, opiekunom oraz jury za przybycie, podkreśliła jak ważnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej jest Przegląd, który cieszy się niegasnąca polarnością, o czym świadczy tegoroczna XIII edycja. Konkurs nie mógłby się odbyć bez organizatorek, którymi niezmiennie są pani Anna Stachurska oraz Katarzyna Skit, przy wsparciu prowadzącej, pani Kariny Wójcik.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny