STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46984Gminny Przegl?d Kol?d i Pastora?ek w ZSP w Szewnie

Ogoszenie oglne
2018-01-23

Tradycj w Zespole Szk Publicznych w Szewnie sta si Gminny Przegld Kold i Pastoraek. W tym roku odbya si ju XIII edycja. Do rywalizacji stano 14 uczestnikw w 4 kategoriach. Koldy i pastoraki przygotowane przez wokalistw wyciskay zy wzruszenia i wprowadziy wszystkich zgromadzonych w witeczny nastrj. Trenerki wokalistw nie kryy dumy ze swoich podopiecznych, a publiczno nie szczdzia oklaskw, poniewa solici prezentowali bardzo wysoki poziom. Skad jury nie mia jednak wtpliwoci co do ostatecznego werdyktu. Zasiedli w nim bowiem profesjonalni muzycy i dowiadczeni wokalici, czyli zesp „Master Team” w skadzie Robert Nowak, Dariusz Czuba oraz Krzysztof Fulara, ktry jako sotys wsi Szewna wspiera szko podczas imprez i uroczystoci. Dyrekcja szkoy ufundowaa dla uczestnikw nagrody rzeczowe oraz okolicznociowe dyplomy. A oto jak rozoyy si wyniki w poszczeglnych kategoriach. Klasy 1-2: I miejsce Lilianna Czarnecka (ZSP w Sarnwku), II miejsce Szymon Kosiela (ZSP w Szewnie). Klasy 3-4: I miejsce Aleksandra Gurska (PSP w Bodzechowie, II miejsce Julia Salamon (ZSP w Szewnie), III miejsce Maria Ogldziska (PSP w Szwarszowicach), wyrnienia otrzymay Amelia Majewska (ZSP w Sarnwku) oraz Julia Kra (PSP w Chmielowie). Klasy 5-6: I miejsce Natalia Adamska (PSP W Chmielowie), II miejsce Kamila Baszkiewicz (PSP w Bodzechowie), III miejsce Natalia Ralska (ZSP w Szewnie), wyrnienie otrzyma Wiktor Rczek (PSP w Szwarszowicach). Klasy VII: I miejsce Justyna Jedlikowska (ZSP w Szewnie), II miejsce Karolina Starachowska (PSP w Chmielowie), III miejsce Klaudia Rutkowska (PSP w Szwarszowicach).

Przegld mia jednak szerszy przebieg, poniewa oprcz poczstunku zorganizowanego przez szko, jury zaszczycio wszystkich koncertem. Zesp „Master Team” zaprezentowa witeczn odson repertuaru, przy ktrym wszyscy doskonale si bawili. Dyrektor szkoy w Szewnie, pani Magorzata Turczyska, dzikujc uczestnikom, opiekunom oraz jury za przybycie, podkrelia jak wanym wydarzeniem dla spoecznoci szkolnej jest Przegld, ktry cieszy si niegasnca polarnoci, o czym wiadczy tegoroczna XIII edycja. Konkurs nie mgby si odby bez organizatorek, ktrymi niezmiennie s pani Anna Stachurska oraz Katarzyna Skit, przy wsparciu prowadzcej, pani Kariny Wjcik.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny