Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
708„Światło jest w nas…”

Ogłoszenie ogólne
2018-01-17

18 stycznia 2017 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Śpiewając kolędy i recytując świąteczne wiersze wprowadzili ich w bożonarodzeniowy nastrój. Młodzież przekazała również betlejemskie światło pokoju, które harcerze przywieźli dzień wcześniej z Zakopanego.

Wizyta uczniów sprawiła mieszkańcom DPS ogromną radość. Pensjonariusze byli bardzo zadowoleni z odwiedzin i prezentów, które otrzymali. Było mnóstwo uśmiechów i radości. Spotkanie zakończyło wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd.

PSP w Bodzechowie współpracuje już od lat z DPS w Ostrowcu, a młodzież pod opieką p. Małgorzaty Szemraj, p. Anny Gieras oraz p. Joanny Budzeń zawsze bardzo chętnie podejmuje takie działania.

Dzięki takim spotkaniom uczniowie uczą się tego, co w życiu jest bardzo ważne – wrażliwości, cierpliwości i przede wszystkim umiejętności bezinteresownego dzielenia się swoim czasem.

Ciepło i życzliwość, uśmiechy na twarzach i pełne wdzięczności spojrzenia, a także piękne słowa jakie otrzymaliśmy od mieszkańców DPS są dla nas wszystkim najlepszym podziękowaniem i darem, które na pewno pozostanie w naszych sercach. Jesteśmy bardzo dumni z naszych wychowanków.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny