Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2714„Światło jest w nas…”

Ogłoszenie ogólne
2018-01-17

18 stycznia 2017 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Śpiewając kolędy i recytując świąteczne wiersze wprowadzili ich w bożonarodzeniowy nastrój. Młodzież przekazała również betlejemskie światło pokoju, które harcerze przywieźli dzień wcześniej z Zakopanego.

Wizyta uczniów sprawiła mieszkańcom DPS ogromną radość. Pensjonariusze byli bardzo zadowoleni z odwiedzin i prezentów, które otrzymali. Było mnóstwo uśmiechów i radości. Spotkanie zakończyło wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd.

PSP w Bodzechowie współpracuje już od lat z DPS w Ostrowcu, a młodzież pod opieką p. Małgorzaty Szemraj, p. Anny Gieras oraz p. Joanny Budzeń zawsze bardzo chętnie podejmuje takie działania.

Dzięki takim spotkaniom uczniowie uczą się tego, co w życiu jest bardzo ważne – wrażliwości, cierpliwości i przede wszystkim umiejętności bezinteresownego dzielenia się swoim czasem.

Ciepło i życzliwość, uśmiechy na twarzach i pełne wdzięczności spojrzenia, a także piękne słowa jakie otrzymaliśmy od mieszkańców DPS są dla nas wszystkim najlepszym podziękowaniem i darem, które na pewno pozostanie w naszych sercach. Jesteśmy bardzo dumni z naszych wychowanków.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny