Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 05-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
11869Eurowizja z Miko?ajem w PG Szewna

Ogoszenie oglne
2017-12-20

Zabawa jest jedn z najlepszych form nauki jzyka obcego, co udowodniono 7 grudnia 2017 w Publicznym Gimnazjum w Szewnie podczas Eurowizji z Mikoajem.
Konkurs dla wszystkich uczniw gimnazjum zorganizowali nauczyciele jzykw obcych, w celu zaprezentowania umiejtnoci lingwistycznych i wokalnych uczniw oraz rozwijaniu kreatywnoci. Koordynatorami byy Agnieszka Kwiatkowska nauczyciel jzyka angielskiego i Monika Przytua nauczyciel jzyka niemieckiego.

W ramach zada konkursowych kada klasa reprezentowaa wybrane pastwo europejskie. Nazwy pastw klasy ustaliy drog losowania, odpowiednio wczeniej. I tak klasy zamieniy si we-Francj, Austri, Hiszpani, Wochy, Szwecj i Czechy.
W ramach zada konkursowych kada klasa przygotowaa wizytwk swojego kraju, ktry reprezentowaa. Przedstawiono podstawowe dane kraju (geografia, atrakcje), a take jak dugo dany kraj bierze udzia w konkursie Eurowizji -w tym szczeglne osignicia.

Grudzie to miesic odwiedzin w Mikoaja i oczekiwa na Boe Narodzenie, std te Eurowizja z Mikoajem, do ktrej uczniowie wyszukiwali informacje zwizane z obchodami wit w danym kraju - charakterystyczne zwyczaje, kto i kiedy reprezentuje witego Mikoaja w obdarowywaniu prezentami. Dodatkowo punktowano strj o tematyce witecznej. I dlatego w szkole dominowali Mikoajowie i nieynki, reniferki, czy nawet witeczne ciasteczka.

Wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami gorco zaangaowali si w przygotowania do imprezy. Dekoracje oraz nagrody –medale o charakterze Boonarodzeniowym wykonali uczniowie w ramach Kka Artystycznego dziaajcego w PG Szewna wraz z opiekunami Magdalen Ochock i Magorzat Janick oraz Samorzd Uczniowski. A pani Dyrektor Irena Faryna w imieniu w. Mikoaja obdarowaa zwycizcw sodyczami. Rol prowadzcych objy Patrycja Wojtya i Amelia Gaucha z klasy IIb.
W trakcie konkursu uczniowie zrealizowali wszystkie zadania. Kada klasa bya super przygotowana, co utrudnio komisji konkursowej podjcie decyzji, kto jest najlepszy. Uczniowie rwnie oddawali glosy zgodnie z reguami prawdziwej Eurowizji – wybierano trzy najciekawsze wystpy, bez gosu na swj kraj-klas.
W trakcie imprezy uczestnicy przedstawili wiele ciekawych informacji – histori oraz najwiksze atrakcje Konkursu Eurowizja.

Komisja Konkursowa w skadzie-pani Dyrektor PG Szewna Irena Faryna, pani Magdalena Ochocka- pedagog szkolny, pani Aleksandra Kowalska- nauczyciel historii i muzyki oraz kolega Kacper Nadbrzuchowski ucze klasy IIa – przedstawiciel Samorzdu Szkolnego, wyonia zwycizcw w kategoriach:
• Najciekawsze wykonanie utworu muzycznego - tu bezkonkurencyjna okazaa si klasa IIIb, czyli Czechy w piosence - Jozin z Bazin
• Najbardziej nietypowe przedstawienie (aranacja, walory artystyczne, pomys) – mistrzowskie przedstawienie daa klasa IIc jako Wochy
• Ciekawy strj o tematyce witecznej - uczniowie klasy IIa jako Szwecja prezentowali si w najlepszej odsonie witecznej

Szkolna impreza wprowadzia wszystkich zebranych w radosny nastrj oczekiwa na wita Boego Narodzenia. Gimnazjalici z Szewnej poznali zwyczaje i tradycje witeczne w rnych krajach Europy. Modzie samodzielnie zdobywaa informacje i przygotowaa prezentacje, a nawet degustacj potraw. Ponadto tak jak zawsze niezapomniane przeycia muzyczne. Wszyscy wystpujcy wykazali si nie tylko talentem wokalnym, ale przede wszystkim wielkim poczuciem humoru. Tylko w PG Szewna podczas jednego dnia mona byo spotka w Mikoaja, Wiedm Befan prosto z Woch i czeskiego Jozina z Bazin. Na zakoczenie uczniowie skadali yczenia witeczno-noworoczne w wielu jzykach po hiszpasku, francusku, rosyjsku, niemiecku, polsku i angielsku.


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny