Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 05-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
11943IV Gminny Kiermasz Przed?wi?teczny „Bli?ej Betlejem” w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2017-12-14

W niedziel 3 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefaskiego ju po raz czwarty odby si Gminny Kiermasz Przedwiteczny „Bliej Betlejem” organizowany pod patronatem Wjta Gminy Bodzechw - Jerzego Murzyna. Tradycyjnie na stoiskach przygotowanych przez szkoy, Koa Gospody Wiejskich oraz prywatne osoby, krloway ozdoby witeczne, stroiki, bombki, biuteria, pierniki, szydekowe, wiklinowe i szklane dekoracje. Duym powodzeniem cieszyy si tradycyjne witeczne potrawy i ciasta. Mimo i by to dopiero pocztek grudnia, w witeczn atmosfer, wprowadzili wszystkich wystpy uczniw, harcerzy, a take tradycyjnie ju Straackiej Orkiestry Dtej z Kunowa.

Dzieciaki w trakcie trwania imprezy uczestniczyy w warsztatach, bray udzia wraz z rodzicami w quizach i konkursach z nagrodami. W przygotowanie kiermaszu wczya si caa spoeczno szkolna i lokalna pod kierunkiem dyrektora szkoy pana Konrada elazowskiego i nauczycieli Anny Wieczorek, Renat Molendy, Dagmary Nowak i Wioletty Winiewskiej, a take pani Iwony Lipki kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzib w Szewnie. Dzikujemy wszystkim wystawcom i zwiedzajcym za udzia w kiermaszu, a take panu Krzysztofowi Fularze, za pomoc przy organizacji kolejnej ju uroczystoci w naszej szkole. Wszystkich serdecznie zapraszamy na kolejny kiermasz za rok…

Wicej zdj w galerii.


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny