Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14150?WIATOWY DZIE? PLUSZOWEGO MISIA

Ogoszenie oglne
2017-12-04

Duy, may, malusieki, biay, rudy, kolorowy, milutki w kubraczku lub bez. Kade dziecko posiada, bd posiadao wasnego ulubionego pluszowego misia. Jest to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie! Misie stay si tak popularne, e zaczy powstawa o nich bajki ,opowiadania , piosenki ,filmy, przedstawienia. W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedziba w Szewnie dla swych najmodszych czytelnikw zorganizowaa spektakl Teatru Maska pt. ”Niezwyke przygody Misia i Kasi Pirata” ,ktry obejrzeli uczniowie z Przeszkoli i Szk Podstawowych w Szewnie i Bodzechowie. Kade dziecko lubi historyjki o misiach. Zwaszcza najmodsze z zapartym tchem suchaj bajek, opowiada powiconych tym puchatym zwierzakom. Okazj ku temu jest coroczny Dzie Pluszowego Misia. W Szewnie przedszkolaki z grupy Muchomorki pod kierunkiem p. Anny Pacia, Motylki pod kierunkiem p. Izabeli Rojek i Moniki Kolasy, Biedronki pod kierunkiem p. Marzeny Kazimierskiej, Kl. 0 pod kierunkiem p. Danuty Bady gocili bibliotekark p. Iwon Lipk, ktra przypominaa historie obchodw Dnia Pluszowego Misia, prezentowaa ksiki o misiach , czytaa opowiadanie o Misiu Beniaminie. Dzieci suchay z wielkim zainteresowaniem, pokazyway wasne misie i opowiaday o nich, pieway piosenki. Na zakoczenie kadego spotkania dzieci prezentoway wykonane przez siebie prace pt. „Portret mojego Misia”. Za woony trud zostay nagrodzone sodkimi upominkami i piknymi ksieczkami z kolorowankami. Wraz z opiekunkami gono zapewniay, e bd odwiedza Bibliotek Publiczn w Szewnie.


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny