STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46529„PARAGEDON – FESTIWAL AKTYWNO?CI RUCHOWEJ DLA OSB NIEPE?NOSPRAWNYCH”.

Ogoszenie oglne
2017-08-17

W dniu 30.09.2017 r. na Stadionie Lekkoatletycznym i terenach do niego przylegych w Kielcach odbdzie si „Paragedon – Festiwal aktywnoci ruchowej dla osb niepenosprawnych”. Partnerami naszego przedsiwzicia jest Urzd Marszakowski
Wojewdztwa witokrzyskiego oraz redakcja „Echa Dnia”. Patronat honorowy nad naszym projektem objli: Prezydent Miasta Kielce, Wojewoda witokrzyski oraz wodarze powiatw, miast i gmin wojewdztwa witokrzyskiego.

Gwnym celem „Paragedonu – Festiwalu aktywnoci ruchowej dla osb niepenosprawnych” jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu ycia oraz rozpowszechnianie sportu poprzez aktywizacj osb niepenosprawnych, zapobieganie izolacji, separacji i marginalizacji osb z niepenosprawnoci, kreowanie wizerunku niepenosprawnych jako osb czynnych spoecznie, odkrywanie zamiowania do doskonalenia si w rnych formach aktywnoci ruchowej, poprawa kondycji fizycznej i zdrowia poprzez sport, integracja osb zdrowych z osobami niepenosprawnymi, aktywizacja osb niepenosprawnych oraz przywracanie ich do ycia spoecznego.

Podczas „Paragedonu” na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach uczestnicy z niepenosprawnoci ruchow i intelektualn wezm udzia w rnego rodzaju dyscyplinach sportowych i lekkoatletycznych, konkurencjach, grach zespoowych oraz konkursach. Jednoczenie tego dnia odbd si konferencje i warsztaty powicone problematyce niepenosprawnoci, z ktr zmaga si dua liczba osb w wojewdztwie.

Zwieczeniem bdzie piknik integracyjny, podczas ktrego zainteresowani bd mogli skorzysta z porad specjalistw: rehabilitantw, terapeutw, diabetologw i wielu innych.

Tego dnia planujemy rwnie przeprowadzenie w caym regionie akcji charytatywnej celem stworzenia funduszu stypendialnego, z ktrego pozyskane rodki zostan przeznaczone na wspieranie i pomoc osobom niepenosprawnym.

www.projektswietokrzyskie.pl
ul. Hoa 63/2, 25-618 Kielce
tel. 41 345 17 66
e-mail: biuro@projektswietokrzyskie.pl
KRS: 0000639118
Nr konta: Bank Pekao S A 73 1240 4416 1111 0010 7172 9887
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny