STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46447Wielki Bal Ksi??niczek

Ogoszenie kulturalne
2009-02-16

W ramach obchodw Roku Przedszkolaka Publiczne Przedszkole w Sarnwku przystpio do projektu realizowanego przez firm „Disney” i magazyn „Ksiniczka”.

Poprzez wsplne czytanie dzieci zapoznaway si z bohaterami bajek, wcielay si w ich role, koloroway ulubione postacie oraz zorganizoway wystaw swoich prac. W dniu 6 lutego nastpi wielki fina – Wielki Bal Ksiniczek. Emocje udzieliy si rwnie rodzicom, ktrzy z wielkim zapaem organizowali stroje ksiniczek i innych postaci bajkowych dla swoich pociech. W przeddzie imprezy przedszkolaki wraz z nauczycielkami p.p.M . witek i A. Zielisk przemieniy za pomoc balonw, kotylionw, kolorowych tkanin swoj sal w baniowa komnat balow. Bal rozpocz si od prezentacji disnejowskich kreacji ksiniczek, piknie prezentoway si pice Krlewny, Belle, Arielki, nieki w towarzystwie bajkowych postaci: tygryskw, Piotrusiw Panw, Pingwinw oraz wielu innych. Potem zaczy si tace, w trakcie ktrych rozgrywane byy rnorodne konkursy m.in. ozdabianie korony, wykonywanie ekologicznej sukni balowej, pianie ilustrowanego listu Bestii do Belli, budzenie picej Krlewny; dzieci pracoway w grupach. Impreza zakoczya si wyborem Krla i Krlowej balu. Jury zoone z rodzicw miao nie lada problem, wszystkie dzieci doskonale wcieliy si w role ulubionych bajkowych bohaterw, wszystkie wyglday uroczo, ale w kocu decyzja zapada – jury najwyej ocenio Martynk Spychaj i Krystiana Kisiela.

Tegoroczny bal dostarczy dzieciom niezapomnianych wrae, ale przed nimi jeszcze jedno zadanie, teraz wykonaj kronik balu i przel j do Warszawy na oglnopolski konkurs pt. „Wielki Bal Ksiniczek”. Mamy nadziej, e tam te odnios sukces.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny