STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46412INFORMACJA DOTYCZ?CA ?WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500 +) I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Ogoszenie oglne
2017-07-28

INFORMACJA DOTYCZCA WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500 +)

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do wiadczenia wychowawczego na kolejny okres s przyjmowane od 1 sierpnia danego roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegajca si o W na kolejny okres zoy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do W oraz wypata wiadczenia przysugujca za miesic padziernik danego roku nastpuje do dnia 31 padziernika tego roku.

3. W przypadku gdy osoba ubiegajca si o W na kolejny okres zoy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 wrzenia do dnia 30 wrzenia danego roku, ustalenie prawa do W oraz wypata przysugujcego wiadczenia nastpuje do dnia 30 listopada tego roku.

4. W przypadku gdy osoba ubiegajca si o W na kolejny okres zoy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 padziernika do dnia 31 padziernika danego roku, ustalenie prawa do W oraz wypata przysugujcego wiadczenia nastpuje do dnia 31 grudnia tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegajca si o W na kolejny okres zoy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do W oraz wypata przysugujcego wiadczenia nastpuje do dnia 31 stycznia nastpnego roku.

6. W przypadku gdy osoba ubiegajca si o W na kolejny okres zoy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia nastpnego roku, ustalenie prawa do W oraz wypata przysugujcego wiadczenia nastpuje do ostatniego dnia lutego nastpnego roku.

7. Prawo do wiadczenia wychowawczego ustala si, poczwszy od miesica w ktrym wpyn wniosek z prawidowo wypenionymi dokumentami np. wniosek zoony w listopadzie = wiadczenie wychowawcze od listopada danego roku, wniosek zoony w grudniu = wiadczenie wychowawcze od grudnia danego roku itd.

INFORMACJA DOTYCZCA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

1. W przypadku gdy osoba ubiegajca si o wiadczenia na nowy okres wiadczeniowy zoy wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa
do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wypata przysugujcych wiadcze z funduszu alimentacyjnego za miesic padziernik nastpuje do dnia 31 padziernika.

2. W przypadku gdy osoba ubiegajca si o wiadczenia na nowy okres wiadczeniowy zoy wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 wrzenia do dnia 30 wrzenia danego roku, ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wypata przysugujcych wiadcze
z funduszu alimentacyjnego nastpuje do dnia 30 listopada tego roku.

3. W przypadku gdy osoba ubiegajca si o wiadczenia na nowy okres wiadczeniowy zoy wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 padziernika do dnia 31 padziernika danego roku, ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wypata przysugujcych wiadcze z funduszu alimentacyjnego nastpuje do dnia 31 grudnia tego roku.


W przypadku zoenia wniosku w kolejnych miesicach:

1. W przypadku gdy osoba ubiegajca si o wiadczenia na nowy okres wiadczeniowy zoy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa dowiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wypata przysugujcych wiadcze
z funduszu alimentacyjnego nastpuje do dnia 31 stycznia nastpnego roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegajca si o wiadczenia na nowy okres wiadczeniowy zoy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia nastpnego roku, ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wypata przysugujcych wiadcze z funduszu alimentacyjnego nastpuje do ostatniego dnia lutego nastpnego roku.

Do wniosku naley zaczy zawiadczenie komornika sdowego o bezskutecznoci egzekucji oraz zawiadczenie komornika o wysokoci alimentw przekazanych wierzycielowi w 2016 r.
a w przypadku dunikw alimentacyjnych przebywajcych za granic zawiadczenie z Sdu Okrgowego.

W przypadku maoletnich dzieci wniosek o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego skada ich przedstawiciel ustawowy. Osoby penoletnie skadaj wniosek
o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na siebie.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego naley skada w organie waciwym ze wzgldu na miejsce zamieszkania.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny