STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46391INFORMACJA DOTYCZ?CA WYPE?NIANIA WNIOSKW ORAZ ZA??CZANYCH DOKUMENTW

Ogoszenie oglne
2017-07-28

INFORMACJA DOTYCZCA WYPENIANIA WNIOSKW ORAZ ZACZANYCH DOKUMENTW

1. W skadanych wnioskach o wiadczenie wychowawcze oraz wiadczenia rodzinne prosimy o wczeniejsze UZUPENIENIE danych podstawowych takich jak:
• Dane wnioskodawcy
• Skad rodziny ( Imi, nazwisko, nr PESEL, data urodzenia poszczeglnych czonkw rodziny cznie z wnioskodawc)
• Nr rachunku bankowego do przekazywania wiadcze

2. W skadanych owiadczeniach doczanych do wnioskw prosimy o uzupenienie danych osobowych osb ktrych owiadczenie dotyczy.
Uzupenienie powyszych danych ma na celu skrcenie czasu skadania wnioskw.

3. Rokiem bazowym na podstawie ktrego ustalany bdzie dochd czonka rodziny jest rok 2016.

4. Do wniosku naley doczy nastpujce dokumenty oraz informacje:
• PIT-y za rok 2016 np. PIT 11, PIT 28, PIT 36, PIT 40A, PIT 8C
• W przypadku pobierania w 2016 r. wiadczenia z ZUS naley doczy zawiadczenie o skadce zdrowotnej 9% odprowadzonej w roku 2016. Zawiadczenie wydaje ZUS.
• W przypadku pobierania w 2016 r. wiadczenia z KRUS naley doczy zawiadczenie o skadce zdrowotnej 9% odprowadzonej w roku 2016. Zawiadczenie wydaje KRUS.
• Wysoko ulgi prorodzinnej otrzymanej w 2016 r. Kwota ulgi znajduje si w PIT UZ za 2015 r. lub na zawiadczeniu z Urzdu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku 2016.
• Zawiadczenie z Urzdu Skarbowego o wysokoci przychodu oraz o wysokoci i formie opacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym 2016. Dotyczy osb rozliczajcych si na podstawie przepisw o zryczatowanym podatku dochodowym.
• Aktualne dokumenty potwierdzajce sytuacje zawodow takie jak umowy o prac, wiadectwa pracy.
• Wnioskujcy o specjalny zasiek opiekuczy doczaj zawiadczenie z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu rolnikw.
• W przypadku pobierania alimentw z funduszu alimentacyjnego w roku 2016 naley doczy zawiadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach w roku 2016.
• W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego naley zna jego powierzchnie wyraon w hektarach przeliczeniowych obowizujc w roku 2016.
• W przypadku pobierania alimentw naley zna ich pobran kwot czn w roku 2016.
• W przypadku pobierania stypendiw socjalnych naley zna ich pobran kwot czn w roku 2016.

Z uwagi na fakt i sytuacja rodzin osb wnioskujcych ma charakter indywidualny mog by wymagane inne dokumenty ni wymienione powyej.

Wnioskodawcy zostan poinformowani telefonicznie o przyznanych wiadczeniach.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny