STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47052GDZIE POLSKA SMAKUJE

Ogoszenie oglne
2017-07-19

Jeste rolnikiem lub lokalnym producentem ywnoci i szukasz nabywcw swoich produktw? Agencja Rynku Rolnego udostpnia stron internetow
www.polskasmakuje.pl
i darmow aplikacj Polska Smakuje, dziki ktrej konsumenci bd mogli znale w sieci lokalnych wytwrcw ywnoci. Start strony i aplikacji zosta zaplanowany na pocztek wakacji.

Aplikacja bdzie gromadzi informacje o lokalnych rolnikach i wytwrcach regionalnych produktw spoywczych. Kady, kto produkuje ywno zgodnie z systemami jakoci, dziaa w ramach rolniczego handlu detalicznego, moe zaoy wasny profil, na ktrym zamieci informacje o swojej ofercie oraz dane kontaktowe. Profil bdzie mg by na bieco uzupeniany, a zdjcia produktw zostan zamieszczone przy opisie. Dziki temu konsumenci, ktrzy coraz czciej i chtniej szukaj zdrowej regionalnej ywnoci, bd mogli jednym klikniciem odnale lokalnych producentw.

Producencie, chcesz dotrze do konsumentw? Zarejestruj si ju teraz Nasze dziaania kierujemy w pierwszej kolejnoci do wytwrcw produktw certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemw jakoci, lokalnych producentw majcych w swojej ofercie wyroby regionalne, rolnikw, ktrzy wytwarzaj w swoich gospodarstwach produkty ywnociowe, a take do innych podmiotw produkujcych zdrow i tradycyjn ywno. Zapraszamy do zarejestrowania si na stronie www.polskasmakuje.pl, na ktrej
mog Pastwo prezentowa swoje produkty. Aplikacja jest darmowa i w trakcie jej uytkowania nie bd pobierane adne opaty.

O aplikacji Polska Smakuje bdzie tego lata gono…

Chcemy zbudowa platform komunikacji pomidzy producentami polskiej ywnoci a konsumentami, ktrzy tak ywno ceni i jej poszukuj. Dlatego ju na okres wakacji zaplanowana zostaa kampania promocyjna. Wszystkich podrujcych latem po kraju bdziemy zachca do szukania polskich lokalnych specjalnoci i tym samym – do korzystania z aplikacji. Haso „Polska smakuje” bdzie promowane wszdzie, gdzie bd turyci: na trasie koncertowej Lata z Radiem (to a 20 piknikw!), w pocigach na trasach turystycznych, na lotnisku w Warszawie, a take na wybranych stacjach benzynowych.

W naszej aplikacji chcemy zebra jak najwiksz liczb rolnikw i lokalnych producentw ywnoci. Zaley nam, aby byy w niej reprezentowane wszystkie regiony, i dlatego ju tego lata pochwalmy si bogactwem regionalnej kuchni i pokamy konsumentom, gdzie Polska smakuje.

Wszystkich zainteresowanych, prosz o zapoznanie si z zaczonym regulaminem, w razie
jakichkolwiek pyta prosz o kontakt:
Magdalena Surmacz 604 061 788
Urszula Luty 602 492 425


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny