STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-11-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
42666B?awatki ?piewaj? kol?dy i pastora?ki

Ogoszenie oglne
2009-02-05

“Nie byo miejsca dla Ciebie
w Betlejem w adnej gospodzie,
i narodzie si Jezu,
w stajni, ubstwie i chodzie.”

Kolda to pie religijna o tematyce zwizanej z Boym Narodzeniem. piewane s w czasie wit Boego Narodzenia, a do wita Matki Boskiej Gromnicznej obchodzonego 2 lutego. Pocztkowo twrcy kold czerpali z Ewangelii, z biegiem czasu pie coraz czciej sigaa do rde pobonoci ludowej i jako bardziej wiecka nazwana zostaa pastorak. W odrnieniu od koldy, pastoraki czsto miay charakter humorystyczny, swobodnie traktoway tematyk narodzenia Pana Jezusa.

Koldy i pastoraki ju od najdawniejszych czasw cieszyy si wrd wielk popularnoci. piewali je wszyscy - chopi, mieszczanie i krlowie.

Te najpikniejsze koldy i pastoraki, ktre wprowadzaj w zaczarowany, witeczny nastrj mona byo usysze 25 stycznia 2009 roku w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu witokrzyskim na V Przegldzie kold i pastoraek w wykonaniu zespow folklorystycznych. Wrd artystw z naszego regionu, ktrzy zaprezentowali bardzo szeroki repertuar popularnych a take mao znanych kold i pastoraek, nie mogo zabrakn zespou „Bawatki” z Publicznej Szkoy Podstawowej w Bodzechwie.

Uczennice klasy III a: Cdzikowska Natalia, Chmielewska Daria, Chrzanowska Kinga, Kaua Wiktoria, apa Iwona, Machel Patrycja, Rybus Aleksandra, Sado Adrianna, Siemieniuch Klaudia, Wjtowicz Natalia i Zwierzyk Natalia starannie przygotowane przez panie Ann Wieczorek i Czesaw Nikodem zapieway: „Anio pasterzem”, „Wigilijna noc” i „Boa orkiestra”.

Wystp modych artystek (po raz pierwszy na tak duej scenie) spotka si z gonym aplauzem ze strony publicznoci, zosta te doceniony przez jury, ktre przyznao zespoowi Bawatki wyrnienie. Warto pamita, e swoim repertuarem zesp uwietnia, wiele imprez na terenie swojej szkoy, jak rwnie rnorakie festyny i imprezy, ktre odbywaj si na terenie gminy Bodzechw.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny