Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 09-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7381Ferie 2017 PSP Chmielów

Ogłoszenie ogólne
2017-01-24

Program zajęć w czasie ferii zimowych w PSP w Chmielowie od 30 stycznia do 10 lutego 2017 r. (od 9.00 do 13.00)

Poniedziałek 30.01
Mariusz Zelga- Zajęcia sportowe
Małgorzata Zięba – ,, Świat bajek”- ilustracje do bajek.

Wtorek 31.01
Krystyna Bąk – Gry i zabawy muzyczno – ruchowe.
Janusz Obłój –turniej badmintona.

Środa 01.02
Krystyna Bąk – ,, Zima” – malowanie krajobrazu. Wycieczka po Chmielowie
Janusz Obłój – rozgrywki w tenisa stołowego.

Czwartek 02.02
Anna Zasada – Godzina kodowania.
Anna Barańska – Zajęcia z ciekawą książką.

Piątek 03.02
Anna Zasada- Gry matematyczne.
Anna Barańska – Poznajemy kulturę krajów niemieckojęzycznych.

Poniedziałek 06.02
Monika Zięba – Przyrodnicze wędrówki po Polsce.
Mariusz Zelga – zajęcia sportowe.

Wtorek 07.02
Monika Zięba – Przyrodnicze wędrówki po świecie.
Artur Paluch – Brytyjskie i amerykańskie święta.

Środa 08.02
Małgorzata Klepacz- próba przedstawienia – „Bajkowe piękno inaczej”
Artur Paluch – Angielski w piosence.

Czwartek 09.02
Małgorzata Klepacz- próba przedstawienia – „Bajkowe piękno inaczej”
Jolanta Żywczyk- Zajęcia plastyczne” Uroki zimy”

Piątek 10.02
Jolanta Żywczyk – Zajęcia komputerowe-
Rysujemy Paintcie swoje ulubione postacie z przeczytanych książek.
Małgorzata Zięba – Sporty zimowe.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny