Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2874„Matematyka to fajna sprawa - nauka i zabawa”

Ogłoszenie ogólne
2017-01-13

Podsumowanie projektu „Matematyka to fajna sprawa- nauka i zabawa”.

Od 1.09 do 31.12.2016 roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie mieli możliwość uczestniczenia w projekcie „Matematyka to fajna sprawa- nauka i zabawa” dofinansowanym przez Fundacją mBanku. Nad realizacją projektu czuwały panie Małgorzata Szemraj i Edyta Batóg. Głównym celem projektu było rozbudzenie u uczniów zainteresowania matematyką i wciągnięcie ich w aktywny proces wykorzystania tej wiedzy, poprzez pokazanie praktycznych zastosowań matematyki. W ramach projektu odbyło się wiele zaplanowanych działań:
- doskonalenie tabliczki mnożenia poprzez zabawę zakończone konkursem na Mistrza Tabliczki Mnożenia
- wcielanie się w role detektywów, rozszyfrowywanie informacji i poszukiwanie wiadomości dotyczących figur płaskich. Znajomość figur ułatwiła przeniesienie się do innego świata „Figurolandii”, w którym przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych powstały cudowne prace, które uczniowie i rodzice mogli podziwiać na zorganizowanym wernisażu
- rozwijanie kreatywności, strategicznego i logicznego myślenia poprzez zabawę grami planszowymi. Po wielu godzinach zmagań uczniowie mogli wykazać się pomysłowością i stworzyć własne gry.
- podchody matematyczne, które bazowały na sprawności oraz wykorzystaniu wiedzy matematycznej
- żywa lekcja matematyczno – przyrodnicza, czyli wycieczka do Centrum Leonarda da Vinci, która w niebanalny sposób przybliżyła uczniom tajniki nauki.

Wszystkie te działania odbywały się w bardzo miłej atmosferze, która zbliżyła uczniów. Projekt pokazał, że matematyką można się bawić i sprawia to ogromną frajdę. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Prowadzące zajęcia stwierdziły jednogłośnie, że warto organizować takie innowacyjne zajęcia, bo uczniowie poprzez zabawę sprawdzają swoją wiedzę, oceniają swoje mocne i słabe strony, uczą się podejmowania decyzji i wyboru, wyzwalają aktywność twórczą, uczą zdrowej rywalizacji i stymulują do uczenia się nowych treści.

"Projekt dofinansowała Fundacja mBanku"


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny