Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2959E – Twinning w PSP w Szwarszowicach

Ogłoszenie ogólne
2017-01-13

E – Twinning w PSP w Szwarszowicach –
Jak kreatywnie zachęcić uczniów do nauki języków obcych?

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 przystąpiono w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach do program E – Twinning. Program ten umożliwia realizację projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami z zagranicy. Promuje wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkołach europejskich oraz możliwość praktycznego wykorzystania języków obcych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do współpracy ponad granicami, współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami dydaktycznymi. E – Twinning motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Projekt „ Weihnachtsbaum schmücken” realizowany był w kl. IV i V (od listopada do stycznia 2017r.) pod opieką nauczycielki języka niemieckiego, p. A. Gurskiej i był okazją do zdobycia informacji o szkołach partnerskich, a także do poznania rówieśników z takich krajów, jak: Grecja, Niemcy, Turcja, Ukraina, Czechy i Rumunia. Temat dotyczył tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Realizacja działań przez każdą ze szkół przebiegała w trzech etapach. W pierwszym etapie uczniowie pisali tak zwane „listy gończe” o sobie, które umieszczane były na platformie e-learningowej Twin Space. W drugim etapie projektowali bożonarodzeniowe kartki z życzeniami w języku niemieckim, które najpierw w formie elektronicznej umieszczane były na wspólnej platformie, a następnie tradycyjną pocztą wysyłane do zaprzyjaźnionych szkół. Ostatnim etapem projektu była wideokonferencja, podczas której uczniowie prezentowali kolędę „ Cicha Noc” w ojczystym języku i po niemiecku oraz składali życzenia i pozdrowienia również w tych językach. Warto dodać, iż do naszej szkoły dotarła pokaźna kolekcja świątecznych kartek ze szkół europejskich, która cieszyła się zainteresowaniem całej społeczności szkolnej.

Podczas kolejnych etapów uczniowie pracowali z zapałem i zaangażowaniem. Według inicjatorki projektu „ w obecnym czasie, taka metoda rozwijania umiejętności językowej
z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi TIK motywuje do nauki języka niemieckiego i na pewno jest ciekawym doświadczeniem zarówno dla nauczyciela, jak i uczniów”.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny