STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7917Rodzice dzieciom pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Ogoszenie oglne
2016-12-22

W grudniu b.r w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach mia miejsce wystp artystyczny „Rodzice dzieciom”, promujcy zdrowy tryb ycia pod hasem: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Celem uroczystoci byo zwikszenie wrd uczniw i ich rodzicw, oraz spoecznoci lokalnej, wiadomoci na temat wpywu zdrowego stylu ycia na zdrowie czowieka, edukacja w zakresie ksztatowania prozdrowotnych nawykw, uwiadamianie potrzeby aktywnoci ruchowej, rozbudzanie zainteresowa wasnym zdrowiem.

Przedstawienie byo barwne, wesoe, ywioowe i niecodzienne, poniewa tym razem ca uroczysto przygotowali i zaprezentowali nie uczniowie, a rodzice dzieci z Publicznego Przedszkola w Szwarszowicach, pod kierunkiem nauczycielek: p. I. Kaczor, p. D. Borowskiej, p. M. liwki.

W spotkaniu wzili udzia zaproszeni gocie min.: p. M. Sobieraj – sekretarz Gminy Bodzechw, radni Gminy Bodzechw p. Z. Dbrowski, p. B. Patek, przedstawiciele KGW Szwarszowice, mieszkacy Szwarszowic i Podszkodzia, rodzice oraz caa spoeczno szkolna i przedszkolna.
Ta niecodzienna impreza, skadaa si z trzech czci artystycznych. Pierwsza zaprezentowana w formie teatrzyku, jasno ukazaa zasady zdrowego odywiania oraz higieny i dbaoci o zdrowie. Promowano zdrowy tryb ycia – prawidowe odywianie – jedzenie warzyw i owocw, konieczno zachowania higieny i dbaoci o swoje ciao oraz uprawianie sportw.

Rodzice w zabawny sposb pokazywali , jak dba o sprawno fizyczn oraz waciw diet. Teatrzyk zawiera wiele humorystycznych scen, na ktre ywo reagowaa widownia. Dzieci poznay konsekwencje niezdrowego i niehigienicznego trybu ycia oraz oceniay zachowania suce i zagraajce zdrowiu, utrwalay wiedz o waciwym sposobie odywiania si.

Rodzice wietnie poradzili sobie z zadaniem, wcielajc si w rol min. Krlewny nieki, Baby Jagi, Ducha Lekkoducha, Krasnoludkw, Czarownicy i wiele innych barwnych postaci. Gocie ogldali przedstawienie z zapartym tchem i z niecierpliwoci oczekiwali kolejnych postaci, ktre pojawiay si na scenie. Kada z nich zagrana zostaa wyjtkowo i oryginalnie. Doskona gr rodzicw uzupeniy wietnie dobrane stroje.

Drug cz prezentoway dzieci skupiajc uwag goci na swoich talentach taneczno-wokalnych.
Prawdziw niespodziank dla licznie zgromadzonych osb, bya ostatnia - trzecia cz spektaklu, czyli ukad taneczno-gimnastyczny wykonany przez wszechstronnie utalentowanych rodzicw. Zarwno uczestnicy jak i publiczno podesza z duym entuzjazmem do tego elementu gimnastyki sportowej. Piramidy akrobatyczne, odsoniy umiejtnoci gimnastyczne rodzicw, w tym ich niezwyk gibko, zwinno, rwnowag, si i koordynacj ruchow oraz jednoczesne wspdziaanie w zespole. Ten wspaniay gimnastyczny pokaz, mia rwnie za zadanie ukazanie wspierania i polegania na sobie, a take wzajemnej asekuracji i zaufania, aby mc osign wsplny cel.

Poprzez perfekcyjne wykonanie bardzo skomplikowanych elementw akrobatyczno-gimnastycznych, rodzice udowodnili, e warto dba o kondycj fizyczn i zdrowie niezalenie od wieku.

Prby do przedstawienia trway blisko 2 miesice. Dziki wsplnym spotkaniom, rodzice mieli szans lepiej si pozna i mio spdzi popoudniowy czas w murach szkolnych, dzieci czuy si wyrnione, bo wiedziay, e ich rodzice wystpuj wanie dla nich.

W programie artystycznym wystpili: p.A. Bujak, K. Chudzik, K. Grabowska, R. Grabowski,W. Kwiecie, A. Mrwka, R. Najman, K. Pronobis, M. Rosiak, M. Saaga, A. Sobo, K. Sobo.

Spoeczno szkolna, jak i przybyli gocie ogldali wystp z wielkim podziwem i zainteresowaniem, co mona byo stwierdzi po aplauzie oraz probie publicznoci o powtrk.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny