STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17229Bicie Rekordu Guinessa w Chmielowie

Ogoszenie oglne
2016-11-08

17.10.2016r. to by dla wikszoci ludzi zwyky dzie, ale uczniowie z klas 3-6 Publicznej Szkoy Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie bd go mie w pamici. Powd jest jeden-wanie wtedy przyczyli si do oglnopolskiej akcji bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji kreniowo-oddechowej przez jak najwiksz liczb osb, organizowanej przez Wielk Orkiestr witecznej Pomocy. 8 lat temu przekazaa ona placwce , po przeszkoleniu 2 nauczycieli, 5 fantomw do wicze w udzielaniu pierwszej pomocy. Od tego czasu uczniowie zdobywali praktyczn wiedz na ten temat. A wreszcie teraz , dziki wspaniaej inicjatywie Jurka Owsiaka stao si moliwe zaprezentowanie swoich umiejtnoci i przekazanie pozytywnego przesania dalej . Podczas zaj uczniowie uwiadamiali sobie, jak wana jest wraliwo na drugiego czowieka, zareagowanie na ulicy , gdy mijamy, by moe nieprzytomnego , a nawet nieoddychajcego potrzebujcego pomocy czowieka. Czasem od tego drobnego gestu zainteresowania zalee moe jego ycie.

Cel pomysodawcw bicia rekordu by jeden- pokonanie w ludziach lku przed nieumiejtnym wykonywaniem sztucznego oddychania , a tym samym zachcenie dzieci i modziey do nauki udzielania pierwszej pomocy. Jednak, aby rekord mg by zaliczony, musiay by spenione liczne zalecenia Guinnessa. Zatem punktualnie w poudnie, 30-osobowa grupa wspaniaych modych ludzi , razem z 85 tysicami innych osb w caej Polsce, rozpocza bicie rekordu pod bacznym okiem dowiadczonej instruktorki pierwszej pomocy PCK p. Aleksandry Guzik oraz obserwatorw- panw straakw Grzegorza Poogi i Haby. Prba trwaa 30 minut , w czasie ktrych uczniowie cay czas wykonywali sztuczne oddychanie na 10 fantomach .By to wysiek nie lada, jednak wszyscy dzielnie si spisali i stanli na wysokoci zadania. Po upywie wyznaczonego czasu, zmczeni, ale szczliwi stanli do wsplnej fotki uwieczniajcej wszystkich uczestnikw bicia rekordu Guinnessa ;-)

Teraz tylko pozostaje cierpliwe czekanie na zatwierdzenie danych, zweryfikowanych przez ekspertw Guinnessa i dokonanie wpisu do ksigi znanej na caym wiecie.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny