Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
305Dzień 10 marca w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2016-03-21

Dzień 10 marca w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie upłynął jako czas świetności dla Wszystkich Pań z lokalnej społeczności, które przy filiżance kawy i degustacji ciast mogły celebrować słynne, marcowe święto i poczuć się przy tym bardzo wyjątkowo. Swoją obecnością zaszczycił je Pan Wójt Gminy Bodzechów- Jerzy Murzyn.

Gospodarzami tej uroczystości byli nauczyciele na czele z Panią Dyrektor – Małgorzatą Turczyńską oraz Panią Wicedyrektor- Dorotą Lasek. Podążając za słowami francuskiego historyka, że „świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”, myśl przewodnia imprezy oscylowała wokół bezkonkurencyjnej roli kobiet , które niewątpliwie stanowią mocny filar w życiu mężczyzny. Montaż słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów ze szkoły w Szewnie pod czujnym okiem ich nauczycieli , doprowadził niejedną z obecnych dam do łez, ale uzewnętrzniających skrajnie różne emocje- od wzruszenia po ogromne rozbawienie. Dzieci zaprezentowały wspaniałą interpretację poezji, swoje zdolności wokalne, kabaretowe, taneczne oraz gimnastyczne.

Wszechstronność naszych młodych talentów spektakularnie uświetniła to szkolne widowisko, które zakończyło się nietypową niespodzianką dla zgromadzonych Pań. Zagrał Pan Andrzej Fulara, będący nie tylko sołtysem Szewny, ale również słynnym, lokalnym saksofonistą.

Po tych wszystkich wspaniałych występach Pan Wójt- Jerzy Murzyn zakończył uroczystość przepięknymi życzeniami. Twarze naszych Dam, zarówno tych małych jak i dużych, nie kryły wzruszenia i opatrzone oceanem wrażeń, wyrażały beztroskę i szczęście.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny