Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
396Dzień Kobiet w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2016-03-11

W piątkowe popołudnie 4 marca 2016r. z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie świętowaliśmy w szkole Dzień Kobiet. Życzenia i wierszyki dla Pań przygotowały dzieci z klasy II i III, a uczniowie klasy VI zaprezentowali się w humorystycznym przedstawieniu o tematyce miłosnej. Na zakończenie dzieci pięknie zagrały kobietom „Sto lat” na fletach.

Serdeczne życzenia Paniom złożyli zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Małgorzata Sobieraj w imieniu wójta Gminy Bodzechów Jerzego Murzyna, dyrektor szkoły Jarosław Chudzik oraz radni Sławomir Kozłowski i Marcin Marzec. Poseł Artur Gierada do życzeń dołączył słodką niespodziankę w postaci smacznego tortu. Kobiety z Grupy Przyjaciół Miłkowa zadbały o poczęstunek. Impreza upłynęła w bardzo miłej i wesołej atmosferze, przy kawie, herbacie oraz muzyce. Każda z przybyłych pań otrzymała kwiat przygotowany przez uczniów. W godzinach wieczornych z uśmiechem na twarzy kobiety opuściły szkołę z zamiarem powrotu za rok. Nad przebiegiem spotkania czuwały nauczycielki: Teresa Gałka, Urszula Kowalska- Bąk oraz Aleksandra Wesołowska.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny