Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
339Dzień Kobiet w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2016-03-11

W piątkowe popołudnie 4 marca 2016r. z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie świętowaliśmy w szkole Dzień Kobiet. Życzenia i wierszyki dla Pań przygotowały dzieci z klasy II i III, a uczniowie klasy VI zaprezentowali się w humorystycznym przedstawieniu o tematyce miłosnej. Na zakończenie dzieci pięknie zagrały kobietom „Sto lat” na fletach.

Serdeczne życzenia Paniom złożyli zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Małgorzata Sobieraj w imieniu wójta Gminy Bodzechów Jerzego Murzyna, dyrektor szkoły Jarosław Chudzik oraz radni Sławomir Kozłowski i Marcin Marzec. Poseł Artur Gierada do życzeń dołączył słodką niespodziankę w postaci smacznego tortu. Kobiety z Grupy Przyjaciół Miłkowa zadbały o poczęstunek. Impreza upłynęła w bardzo miłej i wesołej atmosferze, przy kawie, herbacie oraz muzyce. Każda z przybyłych pań otrzymała kwiat przygotowany przez uczniów. W godzinach wieczornych z uśmiechem na twarzy kobiety opuściły szkołę z zamiarem powrotu za rok. Nad przebiegiem spotkania czuwały nauczycielki: Teresa Gałka, Urszula Kowalska- Bąk oraz Aleksandra Wesołowska.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny