STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3166Bodzechów ponownie laureatem!

Ogoszenie kulturalne
2008-12-15

W ubiegym tygodniu delegacja Publicznej Szkoy Podstawowej im. W. Stefaskiego w Bodzechowie przybya na zaproszenie marszaka wojewdztwa witokrzyskiego Adama Jarubasa pod opiek dyrektora mgr Jerzego Grzdziela i mgr Anny Wieczorek -szkolnego koordynatora ds. bezpieczestwa do Kielc. Placwk reprezentoway uczennice klasy V a – Karolina Podgajna i Patrycja Niewjt.

W "Marszakowych Mikoajkach" zorganizowanych w Wojewdzkim Domu Kultury w Kielcach wzio udzia prawie 300 dzieci ze szk podstawowych wojewdztwa witokrzyskiego. Wrd trakcji byy barwne korowody, pokazy taneczne, wystpy aktorw z kieleckiego teatru "Kubu" oraz paczki pene sodkoci.

witeczne spotkanie stao si okazj do podsumowania i wrczenia nagrd instytucjom, ktre bray udzia w letniej akcji "Pommy dzieciom spdzi szczliwe i bezpieczne wakacje". Inicjatywa ta bya skierowana do lokalnych spoecznoci, a zadaniem konkursowym byo przygotowanie najbardziej efektywnej formy spdzania wolnego czasu dla dzieci z maych miejscowoci, ktre nie wyjedaj na wakacje, lecz czsto pomagaj rodzicom w pracach polowych lub pozostaj bez opieki.

Konkurs organizowany jest przez Wojewdzk Rad Bezpieczestwa Ruchu Drogowego w Kielcach przy wsppracy Samorzdu Wojewdztwa witokrzyskiego, Wojewody witokrzyskiego Boentyny Paki – Koruby, Wojewdzkiej Komendy Policji, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego oraz Pastwowej Inspekcji Pracy.

Szkoa z Bodzechowa po raz ju pity znalaza si w grupie laureatw, zajmujc tym razem II miejsce. Jest to niezwykle wysokie docenienie dziaa koordynowanych przez dyrektora placwki Jerzego Grzdziela, gdy w konkursie wziy udzia instytucje i samorzdy o wiele szerszym zasigu. Wspania nagrod w formie laptopa, ufundowaa i wrczya pani wojewoda Boentyna Paka-Koruba.

W gminie Bodzechw corocznie organizowany jest dziki staraniom wjta pana Jerzego Murzyna wypoczynek letni w kilku placwkach. W bodzechowskiej szkole mia on w form dwutygodniowych pkolonii. Wiedza o bezpieczestwie trafiaa do dzieci w czasie wycieczek, zabaw i konkursw. Maluchy wykonyway plakaty tematyczne, przygotoway w grupach regulamin ycia na wsi. Kolejne dni zaznaczyy si w pamici dwukrotnym pobytem na pywalni "Neptun" w Oarowie, ktre zaowocoway informacjami o waciwych zachowaniach w kontakcie z wod.

Punktem kulminacyjnym by Wakacyjny Zlot Dzieci i Modziey naszej gminy zorganizowanym pod hasem „Bezpieczna wie – przepis na lato”, ktry zgromadzi ponad 160 dzieci.

W programie uczestnicy mogli swoj wiedz sprawdzi w praktyce. Ogldali pokazy technik ratownictwa, prezentacje sprztu ganiczego, a take maszyny rolnicze.

Jednym z punktw spotkania byo rozstrzygnicie gminnego konkursu plastycznego „Moja pomoc w gospodarstwie”. Wziy w nim udzia dzieci z warszawskiej kolonii i pkolonii w Szewnie, pkolonii w Bodzechowie, wietlic wiejskich z Bodzechowa i Magonii, biblioteki w Szewnie i Bodzechowie. Wymienione placwki owiatowe wydelegoway druyny, ktre bawiy si w turnieju „Bezpieczna wie”. Najmodszych zaciekawiy konkursy przeprowadzone przez Policj i Sanepid. Zabawy na wieym powietrzu konkursy z nagrodami oraz pokazy straackie i ratownictwa medycznego przycigny wielu widzw.

Wojewdzka komisja konkursowa pozytywnie ocenia rwnie zajcia edukacyjne, przygotowane przez kierownika pkolonii Ann Wieczorek w gospodarstwie pana Wojciecha Budzenia w Godzielinie. Radca Okrgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach pan Stanisaw Golmento wsplnie z rolnikiem oprowadzi uczestnikw po obejciu, wskazujc bezporednio na elementy zagroe wypadkowych ze strony maszyn i urzdze rolniczych. Na zakoczenie pkolonii dzieci oraz wychowawcy otrzymali odznak „Stranika bezpieczestwa”.

Prowadzenie dziaa dla rozszerzania wiadomoci spoecznej w tematyce bezpieczestwa staje si coraz bardziej potrzebne, gdy zwiksza si ilo wypadkw szczeglnie z udziaem dzieci. Zauway mona coraz wiksze zainteresowanie i zaangaowanie zarwno instytucji pomagajcych szkole, jak i wolontariuszy w dziaaniach ku zwikszeniu wiedzy o bezpieczestwie wrd najmodszych.

Chcemy nadal propagowa akcj bezpiecznych wakacji, gdy w czasie niw pojawia si szczeglnie duo maszyn rolniczych. Najmodsi za maj wiele wolnego czasu, ktry wymaga zorganizowania.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny