STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46477Zbirka odpadw wielkogabarytowych oraz zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego

Ogoszenie oglne
2015-09-28

Zbirka odpadw wielkogabarytowych oraz zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Bodzechw w roku 2015.

Miejscowo (nie dotyczy miejsc trudnodostpnych) Data
Jdrzejw, Mikw, Szewna - 28.09.2015

Chmielw, Jdrzejowice, Mychw, Mychw Kolonia, wirna - 29.09.2015

Dbowa Wola Nowa, Dbowa Wola Stara, Magonie, Przyborw, Sarnwek Duy, Sarnwek May, Sowia Gra, Sud, Wlka Bodzechowska - 30.09.2015

Bodzechw, Denkwek, Denkwek Osiedle, Godzielin, Moczydo, Romanw - 01.10.2015

Broniszowice, Gromadzice, Kosowice, Mirkowice, Podszkodzie, Szwarszowice, Szyby - 02.10.2015

Odpady wielkogabarytowe oraz sprzt RTV/AGD naley wystawi przed posesj. Odbir odpadw odbywa si od godziny 6.00.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstajce w naszych domach, ktre ze wzgldu na due rozmiary lub wag nie mieszcz si w standardowych kontenerach na mieci. Do tej grupy odpadw zaliczmy: stoy, krzesa, szafy, tapczany, ka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki duych rozmiarw, itp. Do odpadw wielkogabarytowych nie nale wszelkiego rodzaju czci budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, poty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spuczki, grzejniki, pytki, rolety jak rwnie opony, czci samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki lub kartony z odpadami domowymi.

**Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny. Do zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy: wielkogabarytowe urzdzenia gospodarstwa domowego (np.: chodziarki, zamraarki, pralki, suszarki do ubra, zmywarki, mikrofalwki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urzdzenia klimatyzacyjne), maogabarytowe urzdzenia gospodarstwa domowego (np.: odkurzacze, zamiatacze dywanw, elazka, tostery, frytkownice, noe elektryczne, urzdzenia do pielgnacji wosw i ciaa oraz wag), sprzt teleinformacyjny i telekomunikacyjny (np.: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komrkowe, telefony bezprzewodowe), sprzt audiowizualny (np.: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzt hi-fi, wzmacniacze dwiku), sprzt owietleniowy (np.: oprawy owietleniowe), narzdzia elektryczne i elektroniczne (np.: wiertarki, piy, maszyny do szycia), zabawki, sprzt rekreacyjny i sportowy (np.: kolejki elektryczne i tory wycigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo).


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny