STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47144„Barwy lata – dary jesieni”

Ogoszenie oglne
2015-09-21

U schyku lata w godzinach popoudniowych w dniu 11 wrzenia 2015 roku wietlica Wiejska w Bodzechowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie zorganizoway piknik pod hasem „ Barwy lata – dary jesieni”, ktry odby si na stadionie sportowym w Bodzechowie .Organizatorzy zapewnili duo atrakcyjnych zabaw i konkursw dla dzieci i rodzicw.

Byy zabawy i konkursy:”Slalom z balonem”, zabawa ruchowa z muzyk „Znikajce krzeseka„, bieg na czas „Zwizane pary”, umiejtnoci celowania pik na bramk dla chopcw, rzucanie lotkami do celu.

Du popularnoci cieszyy si konkursy plastyczne : kolorowanki na temat darw jesieni, oraz dla rodzin konkurs rysowania kred kolorow na chodniku „Marzenia mojej rodziny”. W trakcie dzieci modsze mogy sprbowa swoich si w nadmuchiwaniu balonw na czas.

Znalazy si rwnie zmagania rodzinne:„ Rozpoznajemy smaki” - tutaj dzieci karmiy swoje mamy ktre musiay rozpozna z zawizanymi oczami smaki podawanych przez swoje pociechy potraw. Konkurs – wspzawodnictwo rodzin ,ktra szybciej wykona z gruszki, winogron, wykaaczek i innych dodatkw owocowego jea te cieszy si duym zainteresowaniem .Mona byo rwnie wykaza si wiedz na temat bohaterw znanych lektur szkolnych oraz z dziedziny przyrodniczej w rozwizywaniu zagadek. By konkurs wiedzy o Pani Jesieni.

Wszyscy uczestnicy pikniku otrzymali nagrody za udzia w konkursach. Organizowana impreza udowodnia ,e mona ciekawie i aktywnie spdzi czas wolny ze swoimi dziemi. Uczestnicy wszystkich konkursw wykazali si wiedz i umiejtnociami rywalizujc w zabawach ruchowych .Udzia dzieci w tego rodzaju zabawie jest te okazj do nauki w atmosferze swobody i radoci .Zabawa moe wychowywa i aktywizowa.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny