STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-11-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
42762Spotkania dotycz?ce tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023

Ogoszenie oglne
2015-09-16

Zaproszenie na spotkania dotyczce tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania „Krzemienny Krg” w zwizku z przystpieniem do opracowywania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno na lata 2016–2023 serdecznie zaprasza wszystkich mieszkacw, przedsibiorcw, przedstawicieli organizacji pozarzdowych oraz organizacji publicznych, grup formalnych i nieformalnych z terenu gmin: Batw, Bodzechw, mielw, Chotcza, Kunw, Lipsko, Rzeczniw, Sienno i Solec nad Wis na spotkania konsultacyjne, ktre bd okazj do dyskusji na temat obecnej sytuacji oraz potrzeb i problemw na terenie wyej wymienionych gmin.

Udzia w spotkaniu jest bezpatny. Kady z uczestnikw otrzyma materiay informacyjne. Spotkania s wspfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich w ramach PROW 2014–2020.

Spotkania odbd si w dziewiciu gminach czonkowskich LGD „Krzemienny Krg” wedug harmonogramu okrelonego poniej:
Nazwa Gminy Miejscowo/Miejsce spotkania (adres)
Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
Planowany program spotkania

1. Gmina Batw Batw 32
(Sala konferencyjna w UG Batw)
02.10.2015, godz. 16.00
Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe, a take celw w LSR

2. Gmina Bodzechw Bodzechw, ul. Szkolna 12
(Szkoa Podstawowa w Bodzechowie)
01.10.2015, godz. 10.00
Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe, a take celw w LSR

3. Gmina mielw mielw, ul. Ostrowiecka 40
(Sala konferencyjna w UG mielw)
01.10.2015, godz. 14.00
Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe, a take celw w LSR

4. Gmina Kunw Kunw, ul. Warszawska 45b
(Sala konferencyjna w UG Kunw)
01.10.2015, godz. 12.00
Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe, a take celw w LSR

5. Gmina Chotcza Chotcza - Jzefw 60
(Sala konferencyjna w UG Chotcza)
02.10.2015, godz. 13.00
Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe, a take celw w LSR

6. Gmina Lipsko Lipsko, ul. 1 maja 2
(Sala konferencyjna w UG Lipsko)
30.09.2015, godz. 10.00
Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe, a take celw w LSR

7. Gmina Rzeczniw Rzeczniw 1
(Sala konferencyjna w UG Rzeczniw)
30.09.2015, godz. 12.00
Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe, a take celw w LSR

8. Gmina Sienno Sienno, ul. Rynek 36/40
(Sala konferencyjna w UG Sienno)
30.09.2015, godz. 14.00
Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe, a take celw w LSR

9. Gmina Solec nad Wis Solec nad Wis, ul. Rynek 1
(Sala konferencyjna w UG Solec nad Wis)
02.10.2015, godz. 10.00
Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe, a take celw w LSR.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny