Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2029"Modernizacja gospodarstw rolnych" szkolenie 29 września 2015r

Ogłoszenie ogólne
2015-09-14

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 września 2015r. o godzinie 11.00 w Centrum Biurowo - Konferencyjnym w Ostrowcu Św. przy ul. Sandomierskiej 26A odbędzie się szkolenie organizowane przez Świętokrzyski Oddział Regionalny oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. działania objętego programem PROW 2014 - 2020 "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów ARiMR, którzy zajmują się rozpatrywaniem wniosków na te działania, dlatego oprócz zagadnień merytorycznych będą również udzielali oni praktycznych porad i wskazówek dotyczących np. prawidłowego wypełniania wniosku. Będzie również możliwość zadawania w trakcie spotkania pytań w ww. zakresie, co czym szkolenie szczególnie atrakcyjnym.

"Modernizacja gospodarstw rolnych"
Szkolenie poprowadzą specjaliści ARiMR, którzy zajmują się rozpatrywaniem wniosków na to działanie, dlatego oprócz zagadnień merytorycznych będą również udzielali oni praktycznych porad i wskazówek dotyczących np. prawidłowego wypełniania wniosku. Będzie również możliwość zadawania w trakcie spotkania pytań w ww.zakresie co czyni szkolenie szczególnie atrakcyjnym.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny