Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2122Narodowe czytanie

Ogłoszenie ogólne
2015-09-10

Gmina Bodzechów włączyła się po raz kolejny do akcji "Narodowe Czytanie". Pod patronatem Wójta Gminy Bodzechów Jerzego Murzyna w dniu 5 września 2015r, od godz. 10.00 do 13.00 w Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie czytane były fragmenty utworu „Lalka” Bolesława Prusa twórcy wybitnych dzieł literackich znanych zarówno starszym jak i młodym pokoleniom. Była to okazja do spotkania z wybitnym dziełem literatury polskiej, promowania czytania książek, oraz ciekawy sposób na pokazanie swoich umiejętności i działalności szerszemu gronu. W bibliotece głośno czytało 30 osób a byli to: sekretarz Gminy Bodzechów Małgorzata Sobieraj , bibliotekarka Iwona Lipka, uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szewnie z Kl.IIA Weronika Kasprzyk, Wojciech Marzec, Zofia Mikołajczyk, z Kl.IIC Malwina Protasiewicz, z Kl.IIIA Maciej Kaniewski, Agata Polit, Natalia Jasiak, Dominika Dolska, z Kl.IIIB Agata Stepień, Weronika Rumian ,Karolina Lasek, z Kl.IID Weronika Jaworska, Dawid Nowak, Paulina Karcz ,Bartosz Bieniek, Maciej Iwan, Julia Bajak, Paweł Starachowski, z Kl.IIb Agata Ogłaz oraz panie Jolanta Kolasa i Beata Nabrzuchowska. Uczniowie zostali przygotowani przez panie Jolantę Skuzę, Paulinę Brociek i Agnieszkę Kozieł. Publiczną Szkołę Podstawową w Szewnie reprezentował Dziecięcy Zespół Teatralny PINOKIO: Zuzanna Wójcik, Paulina Zielińska, Magdalena Cybula, Zuzanna Iżak, pani Renata Kwiatkowska i Renata Miśkiewicz. Również panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Szewnie chętnie co roku uczestniczą we wspólnym czytaniu Krystyna Nowak, Zofia Kogut ,Krystyna Podgajna. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem . Na pewno za rok znów się spotkamy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny