Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2038Święto-15 sierpnia w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2015-08-17

Bodzechowski stadion w sobotnie święto-15 sierpnia 2015 r rozbrzmiewał śmiechem i radością. Od godzin południowych trwały rozgrywki sportowe,gry i zabawy. Z nadejściem godz 15 rozpoczął się rekreacyjny festyn rodzinny. W konkursach nie brakowało chętnych do wzięcia udziału. Startujący otrzymywali atrakcyjne nagrody. Dla zgromadzonej w sobotnie popołudnie bodzechowskiej publiczności wystąpiła góralska kapela Staszka Stosela prosto spod Giewontu. Górale rozbawiali publiczność nie tylko odmienną klimatycznie muzyką ale także dowcipami i żartami, które wzbudzały wybuchy śmiechu i radości. Górali, na "do widzenia" nagrodzono gromkimi brawami. Następnie rozpoczęła się zabawa pod bodzechowskim niebem. Tradycyjnie na takich uroczystościach nie może zabraknąć fajerwerków, więc w Bodzechowie także cieszyły mieszkańców. Z propozycją zorganizowania festynu wystąpili radni-Maria Łebek i Wiesław Cisek, a pomysł ten znalazł poparcie i wsparcie u Wójta Gminy Jerzego Murzyna.

Do organizacji święta włączyli się - sołtys Piotr Zajda, Ochotnicza Straż Pożarna z Komendantem Gminnym Wojciechem Fudalejem, Dyrektor miejscowej szkoły Konrad Żelazowski ze swoją kadrą,Koło Gospodyń Wiejskich oraz pracownice Gminnej Biblioteki Publicznej. Festyn był okazją do spotkań sąsiedzkich, wspólnych tańców i biesiadowania w miłej, świątecznej atmosferze.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny