Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-11-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
72Poezja Adama Mickiewicza w 160 rocznicę śmierci

Ogłoszenie ogólne
2015-06-16

Jak co roku miesiąc maj nierozerwalnie łączy ze sobą Adama Mickiewicza i Szwarszowice. Tym, którzy nie dopatrują się jakiegokolwiek związku, spieszymy z wyjaśnieniem. Otóż dnia 28 maja bieżącego roku już po raz piętnasty w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski : „Poezja Adama Mickiewicza w 160. rocznicę śmierci” przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
z terenu powiatu ostrowieckiego. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży kultury żywego słowa, poszukiwanie artystycznej wypowiedzi oraz, a może przede wszystkim, przybliżenie twórczości Adama Mickiewicza. Patronat nad konkursem objęli : Wójt Gminy Bodzechów – Pan Jerzy Murzyn oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach. Z roku na rok przybywa chętnych do zmierzenia się z tym jakże niełatwym zadaniem.

Do tegorocznej edycji zmagań z epopeją Adama Mickiewicza przystąpiło 32 uczestników z 13 szkół. Nad prawidłowym przebiegiem i oceną konkursu czuwała komisja w składzie : Iwona Lipka (przewodnicząca), Bożena Grzeszczuk, Leokadia Czaja i Joanna Puchała. Zadanie jury nie było łatwe. Biorąc pod uwagę : dobór repertuaru, wartości literackie, dostosowanie tekstu do możliwości ucznia, interpretację tekstu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny przyznano :
-I miejsce – Karolinie Wziętek, Mai Piątkowskiej (PSP Waśniów) oraz Natalii Chodzie (PSP nr 5 w Ostrowcu Św.),
- II miejsce – Magdalenie Mazur (PSP Ćmielów), Oliwii Bródce (PSP Sarnówek) , Alicji Tomaszewskiej (PSP nr 11 w Ostrowcu Św.),
- III miejsce – Natalii Lewickiej (PSP nr 5 w Ostrowcu Św.), Karolinie Skowroń i Wiktorii Sochackiej (PSP Bodzechów) oraz Annie Sałacie (PSP Chmielów).

Ponadto jury przyznało 12 szczególnych wyróżnień i 10 wyróżnień.

Organizatorem konkursu i sponsorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach, a gospodarzem dyrektor szkoły – Pani Joanna Stawiarz.

Nad przygotowaniem i prawidłową organizacją imprezy pracowały i czuwały nauczycielki : Marzena Wilczyńska (pomysłodawczyni ), Elżbieta Kowalczyk – Kuchniak, Joanna Puchała, Renata Podgórska, Magdalena Śliwka, Katarzyna Grys, Iwona Kaczor i Katarzyna Mizera.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny