Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
19976„Poznajemy tajniki zawodów”

Ogłoszenie ogólne
2015-04-08

Niecodzienne zajęcia zawodoznawcze w terenie miała młodzież Publicznego Gimnazjum w Szewnie, która 26 marca zwiedzała ostrowieckie firmy w ramach realizacji ścieżki zawodoznawczej. Dwudziestu siedmiu gimnazjalistów miało okazję przyjrzeć się różnym zawodom, poznać warunki pracy, płacy, predyspozycji i możliwości kariery w danym zawodzie. Największe wrażenie wzbudził zakład Tabex – OZMO, ostrowiecki producent materiałów ogniotrwałych. Pani Lucyna Oleniacz-Mazur – dyrektor produkcji i wiceprezes zarządu przybliżyła uczestnikom wycieczki specyfikę pracy w dziale produkcji, marketingu, ponadto przedstawiła poziom wymaganych kwalifikacji niezbędnych do uzyskania zatrudnienia w zakładzie na różnych stanowiskach.

Kolejno uczniowie zwiedzili Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie uzyskali informację o kursach kwalifikacyjnych, doskonalących: m. in. opiekun medyczny, kosmetyczka, fryzjer oraz florysta.
Wśród firm podejmujących tego dnia młodzież znalazły się: Świętokrzyska Izba Gospodarcza, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, „Ziemia” Komputery i Usługi Informatyczne, kuchnia baru „Rondo”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Usługi Projektowe „Konstruktor”, Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów „Maz-Met” oraz firma „Subtille”. Wycieczka była bogatym źródłem informacji w procesie wspierania wyboru przyszłego kształcenia młodych ludzi. Opiekunkami grupy uczniów były pedagog szkolny p. Magdalena Ochocka i rewalidantka p. Sylwia Zelga.

Dyrekcja, pedagog oraz uczniowie dziękują p. Lidii Żak z Młodzieżowego Centrum Kariery przy OHP i p. Anecie Jedlikowskiej z Agencji Rozwoju Lokalnego za pomoc w zorganizowaniu wycieczki zawodoznawczej. Podziękowania składamy również ostrowieckim firmom i przedsiębiorcom za serdeczną gościnność i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny