Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
19985Aktywne ferie

Ogłoszenie ogólne
2015-03-12

Świetlica Wiejska w Bodzechowie zorganizowała podczas ferii zimowych ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy spędzili wolny czas biorąc udział w zajęciach plastycznych, sportowych i teatralnych.

W pierwszym tygodniu ferii dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych : wykonywanie bałwanków z waty, kolorowanki, wesołe pajacyki z balonów, w których wykorzystano umiejętności manualne i technikę origami. W drugim tygodniu ferii powstały ciekawe zabawki z papieru i tektury, kolorowanki i wyklejanki na tekturowych talerzykach z makaronu i fasoli.

Ponadto 19 lutego przyjechał do nas teatrzyk z przedstawieniem „Czerwony Kapturek” w wykonaniu artystów ART- RE ze Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii z Krakowa. Na przedstawienie przybyła liczna grupa dzieci z opiekunami.

Nie obyło się również bez wspólnego gotowania i smażenia. Zajęcia w kąciku kulinarnym miały na celu również zwrócenie uwagi dzieci na estetykę spożywanych potraw oraz przestrzeganie higieny podczas ich przyrządzania.

26 i 27 lutego odbył się turniej tenisowy w dwóch grupach wiekowych: w grupie młodszej wzięło udział 8 osób , a w starszej 12 osób. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali Daria Gil i Michał Bełczewski. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali słodkie nagrody, a zwycięzcy turnieju rakietki tenisowe.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny